Styrsö Sockens Hembygdsförening

Hus runt norra ängen på Styrsö

Mellan Braviks huvud och kyrkan på Styrsö ligger en äng som ursprungligen hörde till Styrsö Norgård. Många av de fina sommarhusen uppfördes runt denna vid tiden för förra sekelskiftet. Ur Marinette Törnqvists vykortssamling har vi hämtat ett antal bilder som de kringresande fotograferna försåg badgästerna med.

Bilden som är från 1913 visar kyrkan i bakgrunden, Dahlins villa är dold av träd medan villa Solängen (Fribergs) syns tydligt. Till höger ser vi det nybyggda Dymlings.

 

Dahlins1904Denna unika bild från 1904 visar Dahlins eleganta villa som på den tiden inhyste den nyupprättade telegrafstationen på södra gaveln. På de trädbefriade bergen syns också Tomtebo som idag bebos av familjen Lindqvist.

 

I mitten Lindqvists Tomtebo, till vänster Berghem 3, som varit hemvärnsgård och hyst telegrafare. Till höger Höganloft med fina trädgården som idag innehas av familjen Ekedorff.

 

Här ser vi åter Dahlins villa från början av 1900-talet. Observera alla de vackra snickeridekorationerna som lyckligtvis bevarats pietetsfullt in i våra dagar av nuvarande ägare, Jan Bringevik.

 

Huset mittemot Dahlins (närmast i bild) uppfördes lika fint om detta, men fick en annan historia. Där inrättade sig Sjukkassan och under 2:a världskriget ett ransoneringskontor. Senare fanns där mjölkaffär och charkuteri. Arkitektstuderande får ibland uppdraget att dokumentera hur ursprunglig bebyggelse förändras på gott men kanske mest ont vid studium av de båda byggnaderna.

 

Här en blick åt öster med familjen Trägårds idag nyrenoverade villa och gamla turisthotellet på höjden, vilket brändes 1969 för att bereda plats åt Myresjöhus’ småhusexpolatering av slänten ned mot Bratten. Huset till vänster är troligen byggt redan 1882.

 

Denna bild mot norr benämndes Willevik av fotografen, med vilket förmodligen Villabron avses. Vi ser bl a Vikings villa till vänster och huset till höger med tornet bebos idag av Sundins.

 

Mot öster uppifrån berget på dagens Brattenvägen 41 ser vi till vänster villan på Brattenvägen 36 och till höger Brattenvägen 40. Det nakna berget är det idag överbevuxna Flaggberget.

 

På denna bild åt nordväst från Flaggberget ser vi förutom Fribergs Solängen till vänster Tomtebo och Skölds Fjällbo. Grunden till Höganloft håller på att läggas. Allén leder då som nu till Tomtebo. Till höger skymtar Villabron där skärgårdsbåten lade till vid förra sekelskiftet.

 

Bilden åt SO visar från vänster Trebys, Tingnells och ett tidstypiskt tornhus (dagens Tångenvägen 92). Bakom detta syns ytterligare ett hus med torn – Hildeborg 1, idag Styrsö Tångenväg 81, vitmålat och utan torn. Denna byggnad är en av de några tiotal likadana dubbelhus som Albo-August byggde i början av 1900-talet, flest i Tången. I fjärran anar vi Kustsjukhusets vindgenerator.

Research, Marinette Törnqvist och Peter Andersson.

Kompletterande kommentarer mottages tacksammast för publicering. Skicka till skargardskultur at gmail dot com