Styrsö Sockens Hembygdsförening

Göteborgs Museum

Följande bilder är från Stadsmuseets samlingar och vi har fått tillstånd att använde dem på vår hemsida. Obs att tillståndet är exklusivt för vårt bruk och ingen som helst annan användning är tillåten för dessa bilder.

Bilderna är klickbara för större storlekBilden visar hur en sommarfamilj seglats ut till Bratten i 1800-talets sista år. Ett litet kallbadhus finns redan och Melcher Lyckholms villa som finns kvar idag.Här ser vi hotell med annex (i förgrunden) ca år 1900. Annexet är rivet, men trappan finns kvar att beskåda intill Brattens pub.


Den äldre sommarrestaurangen låg på Brattens gräsplan. Denna restaurang brann till grunden 1901.


Här har vi en fin bild på nya restaurangen som stod färdig 1902. Den låg på terrassen där förskolan ligger idag. Observera hotellet på berget i bakgrunden.


Funkisstil utmärker denna restaurangbyggnad. Den brändes av brandkåren 1969. Bild MTS.


Denna bild på Öbergska huset är tagen före 1903


Här ser vi Brattens hamn före utbyggnaden med varmbadhuset till vänster


Kustsjukhuset på Styrsö Skäret låg där Stadsdelsförvaltningen huserade till 2010. Bild MTS.


Flygfoto över Donsö hamn från ca 1930. T h Grankvists varv, där det byggdes 14 båtar. Kobbarna något t v i bilden användes till hamnpiren 1933-34 och där ligger idag Isbolaget.


Bild från ca 1920 på Donsö åt öster över Horsikavägen nr 4 med bagare Edvard Jakobsson (1853-1939) stående vid staketet, Valenberget till vänster


Tjärebergsvägen på Donsö från söder ca 1938, i mitten av bilden på denna sidan av vägen ligger hus nr 9, t v nr 6 och t h nr 16


Som de flesta andra restauranger drabbades även Stjärnvik på Vargö av brand. Bilden är från 1900-talets första år.


Britta med kalven på Asperö omkring 1920


Anders Johan Olsson, 86 år, stenar av skäddegarnen på Asperö 1939


Tångens varmbad. Byggnaderna finns fortfarande kvar.


Barn på brygga vid Tången vid förra sekelskiftet


Sommargäster i början av förra seklet hos Ljungqvist i Styrsö by


Barn vid Tången ca 1905


Vykort från Tången daterat 1902


Tången en sommardag i början av förra seklet


Vykort över ”ICA”-ängen på Tången före fryshuset


Tångens hamn före utfyllnaden. Huset till höger finns kvar och är nyrenoverat 2011


Uppgifter om Donsö av Bengt-Arne Lorensson