Styrsö Sockens Hembygdsförening

Bilder från förr och nu

Många vykort från början av 1900-talet finns i våra samlingar. Ibland kan det vara svårt att förstå var fotografen har stått, eftersom ofta mycket har ändrats. Här har vi avänt några av vykorten i M Törnqvists samlingar och gått runt med kameran nu på 2010-talet. Även Lasse Petterson har bidragit med intressanta bilder. Alla bilderna finns i större version om man klickar på dem.

Petterssons Arla-butik låg på Brattenvägen 20, mittemot vägskälet till Braviks strand. Den var bara öppen sommartid, men då var Petterson igång och levererade både mjölk och vattenkannor till kunderna. Bild 1950 Georg Bodén.


Följande tre motiv har Lasse Petterson försett oss med. Det första är en bild av Hedda Ekman och som är med i utställningen som Hembygdsföreningen arrangerat 2013. Den är tagen från Kössö och till höger om det obebyggda Bravikshuvud ser vi Styrsö kyrka och anar villa Lindås med sina två skorstenar.


Kläppholmarna på Styrsös västsida har länge används av fiskarna. På denna bild från slutet av 1950-talet ser vi att utvidgningen till industriområde och storfiskehamn har börjat. Det står utrustning för bergshantering i ändan av den numera utfyllda viken. På dagens bild ser vi två kvarvarande fiskebåtar och Tankskär, liksom den nya sjömacken under uppförande till höger. Foto Holger Strand/L-E Pettersson.


Här ser vi den badvik – Sandvik – som gett upphovet till namnet på den stora och skyddade hamnen på Styrsö. Bilden är från en härlig sommardag i början av 1950-talet. Foto Knut Berg/L-E Pettersson.


Här en bild från Valeberget på västra Styrsö ca 1925 över Tångens gamla äng, som idag domineras av livsmedelsaffären. De flesta husen finns kvar men många har tillkommit. Pingstkyrkan har sin gamla skepnad mitt i bilden. Observera vägen till Sandvik som gick på denna sidan kyrkan och inte störde odlingen på ängen.


Följande bild är också från Valeberget fast över Tångens fiskehamn. Det flesta husen är redan etablerade och även dammen på Valeberget finns kvar. Däremot är inte vågbrytaren eller fiskehamnen byggda ännu.


Denna bild används ofta vid illustrationer av det gamla Styrsö. Huset till höger är Styrsö Tångenvägen 1 som rymt många prominenta gäster. Bland andra Mårten Oxenstierna på 1870-talet. Utbyggnaden bakom gumman med korgarna har som synes fått påbyggnad på höjden och huset till höger både större trapphus och en våning till.


På nästa bild har fotografen klättrat upp på Linkulaberget och riktat kameran ner mot Sörängen. Många byggnader har tillkommit här, men vi ser Bergshyddan på berget och Hansebräckavägen 14 mitt i bilden (skymt av träd i den nya bilden). Huset med det brutna taket som tillkommit på den nya bilden (Hansebräckavägen 12) byggdes och beboddes av Albo-Augusts son ”Strix”. Vi kan notera även här att Sörängen inte genomkorsas av den väg som idag heter just Sörängen.


Styrsö kustsjukhus som låg vid Skäret är bekant inte minst genom Frank Engelbrektssons bok: ”Styrsö Kustsjukhus – en insulär vård över 60 år”, men det har funnits andra vårdinrättningar genom tiderna. En som är nästan bortglömd är Solbacken, ett privat sanatorium – också på Styrsös ostkust. Bilderna är tagna öster om nya vårdhemmet i Kungsparken. Man ser fortfarande grunden av sanatoriet på nya bilden vid gungan och leksakerna.


Vi publicerar gärna andra gamla bilder från vår socken här. Helst med ett kompletterande nytaget. Skicka bilderna till marinette.tornqvist at telia.com

Peter Andersson