Vrångö lotsutkik


Vrångö har en lång tradition som lotspostering och lotsutkiken på berget söder om hamnen är ett minne från den tid då det fanns lotsar stationerade på ön. Häruppe har man en hänförande utsikt långt ut över havet och Vinga i nordväst så platsen var därför synnerligen väl lämpad att spana efter ankommande skepp. Det finns också ett antal dokumenterade händelser där Vrångölotsarna räddat fartyg undan förlisning eller bistått skeppsbrutna på ett föredömligt sätt.

Lotsningen på Vrångö har anor åtminstone sedan 1600-talet och på vägen upp till lotsstationen kan man tydligt se hur bergsstigen på sina ställen blivit blanksliten efter flera hundra år av lotsars idoga vandrande upp och ner för berget.

Lotsens uppgift var att ansvara för och ledsaga/lotsa fartyg in och ut ur hamn, samt bistå fartyg i sjönöd, vilket anges i Sveriges första sjölag daterad 1667 och fr o m år 1679 började man använda ordet ”lots”. Enligt 1697 års lotsförordning tydliggörs Vrångölotsarnas ansvar för inlotsningen av fartyg till Göteborg ”igenom södra Gattet vid Wrangö och Tistlarne.”

Under det stora nordiska kriget 1700-1721, där Sverige deltog och då främst kriget mot Danmark 1709-1721, var lotsarna tack vare sin lokalkännedom om farvattnen inne i skärgården mycket intressanta för danska krigsskepp som planerade anfall och räder djupt inne i Södra skärgården. Det hände att danska krigsskepp tillfångatog lotsar för att få upplysningar om de säkra färdvägarna i skärgården.

År 1805 föreslog lotsväsendet att ytterligare en lotsplats skulle anordnas på yttre Tistlarna. Tistlarna var en ökänd plats där oräkneliga förlisningar skett, varför man ansåg ett en ytterligare lotsplats behövdes och det var Vrångölotsarnas uppgift att ansvara för lotspassningen på Tistlarna. Passningen på Tistlarna utfördes under dagens ljusa timmar och lotsbåten avgick från Vrångö före soluppgången och återvände till Vrångö strax efter solnedgången.


Lotsbåten ”Emanuel” vid Tistlarna 1901. Fr v Anders Julin, Axel Julin, Albin Nyberg, Oscar Julin och Jonas Grandin

År 1820 hade Vrångö 13 lotsar och sex av dem befann sig på ständig passning i farvattnet vid Vinga och ibland ända ut till Skagen. Tre stycken var ålagda att sköta lotspassningen på Tistlarna.

Sedan Vrångölotsarna även fått rätten att lotsa vid Vinga började en tävling med Brännö- Hönö- och Rörölotsarna om att först komma ut och lämna lots till fartygen. Ofta seglade man ut ända till Skagen och ibland Hirtshals för att vara först på plats och erbjuda lots för de fartyg som skulle in till Göteborg. Livet i detta avseende var hårt och lotsarna tvingades ligga till sjöss i hårt väder i inte fullt däckade båtar, där endast en s k ”plikt” (mindre ruff ) fick tjäna som sovplats och ”kabyss” (kök). Man använde alla tänkbara knep för att lura de konkurrerande lotsbåtarna som t ex att hissa falsk flagg. Tävlingen att hinna först tog sig ibland sådana uttryck att lotsarna själva kallade det för ett tjuv- och rövarliv med den andemeningen att man lurade varandra på lotsningen av de ankommande fartygen.

Erik Hägg som tillträdde som överlots på Vinga i början av 1900-talet beskriver Vrångölotsarna som ett synnerligen energiskt och skötsamt folk som därför var besvärliga att tas med när det gällde konkurrensen mellan lotsstationerna. Det var först 1910 som Erik Hägg m fl fick slut på den hårda konkurrensen genom att införa tydligare gränslinjer mellan lotsplatserna. Viss konkurrens mellan Vinga och Vrångö kvarstod visserligen och den upphörde först i egentlig mening då Vrångö och Vinga lotsplatser slogs samman.

Lotsförmän vid Vrångö lotsplats under de sista 50 åren av dess tillvaro har varit:

• Andreas Olsson 1881-1896
• Erik Bohlin 1896-1903
• Anders Julin 1903-1915
• Olof Karlsten 1915-1927
• Albin Nyberg 1927-1931

Vrångö lotsstation blev till slut indragen den 30 juni 1931 och Vrångölotsarna flyttades till Vinga. Likväl användes lotsutkiken på Vrångö av tullverket ända fram t o m den 31 december 1961 då även denna postering drogs in.


Idag står utkiken kvar som ett minne över den tid då Vrångö var lotsarnas ö

Se fler gamla bilder på lotsar, byggnader och båtar från Vrångö!

Text och bild Copyright © Roger Julin

Källor:
• Carl Bager – Utpost mot Kattegatt
• E Hägg – Bland lotsar och fyrmän
• L-E Wolke – Lasse i Gatan

Observera att text och bilder ställts till Hembygdsföreningens förfogande av Roger Julin och får inte återanvändas utan tillstånd. Vid förfrågan om att använda visst material, vänligen kontakta webmaster enligt kontaktsidan.

 

Förening:

Styrsö Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2014-10-27 17:24:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Styrsö Sockens Hembygdsförening (2019-02-10 11:19:11) Kontakta föreningen