Styrsö Sockens Hembygdsförening

Uppsatsbok från 1915

Vi har fått en speciell gåva från en styrsöbo som funnit en gammal lärobok i gömmorna. Boken har en gång tillhört Dagmar Magnusson, hustru till ”Bror i Skogen”. Dagmar var mor till Gunvor Svensson (som av vissa sägs vara Cecilia Lind i Cornelis Vreeswijks visa) och mormor till Morgan Svensson som har skänkt boken till oss. Det hela handlar om Svensk Uppsatsskrivning för 2:a till 4:de klass och den kom ut 1915. Författare är G. Cederschiöld, professor vid Göteborgs högskola och V. Olander, adjunkt vid Folkskollärarinneseminariet i Falun. Den lilla boken är mycket fint illustrerad av Jenny Nyström och Nils Janzon.

Uppsats1915

Boken är en övningsbok för ”lärjungen” och den anges som ”Förra kursen”. Detta lite föråldrade begrepp innebär att boken är den första av två i kursen, varvid den senare boken följdriktigt heter ”Senare kursen”. Om man köpte båda kurserna i samma band kunde man få rabatt och bara betala 60 öre. Det motsvarar i dagens penningvärde ca 22 kr, vilket väl får anses ganska facilt.

Något för dagens skola?
Vi har skannat hela bokens 64 sidor och lagt upp den på vår hemsida (sid 23-26 saknas). Den intresserade kan finna att övningsexemplen krävde ett gott stycke koncentration för att genomföra. Det är samtidigt en lärobok i hur man bygger satser, använder skiljetecken och versaler. Såväl matematik, geografi som bibelkunskap förutsätts finnas till hands för eleverna. Sedelärande berättelser varvas med begrepp som bojskautarna (scouter) och koreanska fabler. Man blir nästan nostalgisk när boken visar hur man skriver brev med kuvert – inte minst med tanke på att folk nuförtiden inte ens tar sig tid att skriva personliga mejl med hälsningar.

En liten övning för att sätta ut skiljetecken citerar vi här:

En far ropade till sin son: ”Vad gör du däruppe på vinden?” – ”Ingenting,” svarade gossen.
”Och din bror?” – ”Jo,” var svaret, ”han hjälper mig.”

Skriften är i två filer på ca sex MB vardera att hämta här:

Uppsatsskrivning 1915, del 1
Uppsatsskrivning 1915, del 2