Styrsö Sockens Hembygdsförening

Ungdomens medborgarbok

Under folkhemmets framväxande på 1930-talet ägnade sig många debattörer och tänkare åt folkbildning – inte minst för ungdomen. Nykterhetsrörelsen var fortfarande på frammarsch och organisationer som t ex IOGT verkade ihärdigt för ett sunt och redigt liv. Motsättningar fanns inte minst bland de olika förkämparna själva och konstellationerna avlöste varandra.

I samband med en uppmärksammad artikel i tidningen Se, kom vi i kontakt med boken Ungdomens medborgarbok, som gavs ut i början av 1930-talet. Utgivare är just IOGT Sverge (!) enligt en stämpel på bokomslaget och innehåller 33 uppsatser av 32 tongivande män och en (!) kvinna. Enligt artikeln i Se skulle boken innehålla en liten passage om preventivmedel som gjorde att de kyrkliga makthavarna i socknen bannlyste boken.

Just detta har vi inte kunnat finna i vårt exemplar, som förresten omfattar 340 sidor jämfört med de 170 som Se skriver. Kanske har det stycket tagits bort i denna upplaga, men inte heller Elise Ottesen-Jensens banbrytande arbete i denna tid med sexualupplysning är överhuvudtaget nämnt. Fast att ta del av andra värderingar och ”pekpinnar” från denna tid är ytterst givande och intressant även för vår brokiga tid med sina bullrande TV-budskap, Internet och Facebook. Uppsatserna är som följer:

Hemtrevnad. Av d:r Gärda Lidforss af Geijerstam
Bostadsfrågor. Av d:r Bertil von Friesen
Vackert och fult i svenska hem. Av museiintendenten Gustaf Munthe
En lektion i gott uppförande. Av scoutchefen Ebbe Lieberath
Helig disciplin. Av fil. d:r Laura Petri
Fysisk fostran åt all svensk ungdom. Av folkskolinsp. E. G. C. Brandt
Betalar det sig att gå i skola? Av överlärare Nils Helger
Det fria folkbildningsarbetet. Av rektor Einar Odhner
Den svenska rundradion. Av programchefen Olof Forsén
Våra tidningar. Av chefredaktör Harry Hjörne
Våra åsikter. Av rektor Alf Ahlberg
De politiska partierna. Av docenten Edvard Thermanius
Den kommunala förvaltningen. Av lektor Edg. Sjödahl
Samhällets hjälp- och skyddsverksamhet. Av ombudsmannen hos
      fattigvårdsstyrelsen i Göteborg Otto R. Wangson
Samhällets sjukvård. Av d:r Hj. Anderson
Något om den moderna socialförsäkringen. Av d:r Bertil von Friesen
Glimtar ur den svenska folkkyrkans verksamhet. Av kyrkoherde Harald Hallén
Vårt lands frikyrkorörelser. Av sekreteraren Joh. Gustafsson
Den svenska statsförvaltningen. Av docenten Gunnar Hesslén
Hur den svenska riksdagen arbetar. Av docenten Gunnar Hesslén
Hur en lag kommer till. Av docenten Gunnar Hesslén
Den offentliga hushållningen. Av fil. d:r Knut Petersson
Det svenska skatteväsendet. Av lektor Sven Em. Ohlon
En dag vid häradsrätten. Av advokat Ivar Glimstedt
Det administrativa rättsväsendet. Av överlärare J. N. Bergström
      & e. länsnotarien Tage Kilander

Medborgaren och försvaret. Av major Erik Zeeh
Den svenska fredsrörelsen i dess sammanhang med fredsrörelsen i hela världen.
      Av kapten C. J. Brunskog
Nationernas förbund. Av redaktör Sven Backlund
Arbetsfredsfrågan. Av landshövding Oscar von Sydow
Penningen och arbetsfördelningen. Av professor G. Westin Silverstolpe
Nykterhetsarbete och nykterhetslagstiftning.
      Av e. o. hovrättsnotarie Otto R. Wangson
Medborgararvet. Av seminarielärare E. Lindholm


Tidstypiskt är väl att endast en av 33 skribenter är kvinna och hon har det matriarkala uppdraget att beskriva hur ett trivsamt hem skall arrangeras: ”Det är kvinnornas – det är redan den unga flickans sak att skapa de goda hemmen – det är en medborgaruppgift så god som någon!”

Boken var tänkt att ligga till grund för studiecirklar och uppfostran av den mognare ungdomen, men tjänade också som en utförlig uppslagsbok hur det svenska samhället var upplagt då för 80 år sedan. Boken har tillhört en IOGT-loge med namn ”Hoppets stjärna nr 195”, men verkar vara ganska lite använd. Boken finns nu att låna för var och en på Styrsö bibliotek.

En artikel som ändå är precis lika aktuell idag som för 80 år sedan är Alf Ahlbergs uppsats: ”Våra åsikter”. Där behandlar författaren mycket framsynt vådan av att inte förmå skilja på åsikt och person, vådan av att dela in människor i grupper beroende på vissa enskilda egenskaper/utseende och betonar i stället värdet av vår individuella erfarenhet och förmåga att ”filtrera” alla de budskap som omger oss. Mycket framsynt med tanke på att varken internet – knappt ens vanlig rundradio – fanns för gemene man. Vi återger här Ahlbergs slutord:


”Låt mig sammanfatta, vad vi sagt, i följande: bedöm icke en människas värde efter de åsikter hon har! Det finns bra folk av de mest olika åsikter. Visa fördragsamhet mot dem, som tänka på annat sätt än ni! Ty ni bör alltid ha i minnet, att åsikter äro bristfälliga, även edra egna, och att det icke vore önskvärt, att alla tänkte lika. Tänk alltid efter, vad ni kan lära av dem, som ha andra åsikter än ni själv! Ty i regel finnes det något riktigt i en åsikt, som är motsatt er egen. Sök icke försvara er åsikt mot bättre vetande utan var beredd att ändra mening, om ni skulle finna er egen illa grundad! Därtill kräves ärlighet, självövervinnelse, mod och ödmjukhet.”


Vi har lagt upp hela artikeln som pdf att hämta här. Och som sagt, hela boken finns att låna på Styrsö bibliotek.

Artikeln i Se finner du här!

2014-03-14
Peter Andersson