Styrsö Sockens Hembygdsförening

Sveriges nationaldag

Den 6 juni förtjänar mer uppmärksamhet i vårt land än vad som brukar vara fallet. Man kan se på Norges ståtliga firande av 17:de maj med viss avund.

Ändå var den 17 maj 1814 en ödesdag i Norges historia, då man inte ville acceptera freden i Kiel där Norge skulle tillfalla Sverige. Norrmännen undertecknade denna dag en ny grundlag vilket ledde till att det blev krig, ett som Norge förlorade och Sveriges nye ledare Jean Baptiste Bernadotte vann. Förresten det sista – förhoppningsvis – som Sverige fört.

Det var kritiska dagar för Sverige med Napoleon som hotade på Kontinenten och usel utrikespolitik av vår Gustaf IV Adolf. Efter förlusten av Finland 1809 avsattes kungen och vår nya regeringsform kom till den 6 juni, vilken ersatte det gustavianska enväldet med en grundlag baserad på maktdelningsprincipen. Bernadotte kom hit 1810 med glödande intresse för att rycka upp landet. Han använde t ex sin egen förmögenhet att lösa Sveriges skulder och starta skolor och universitet.

Gustav IV Adolf avsattes 1809 och en demokratisk regeringsform infördes 6 juni

Sedan 1808 låg också en stor brittisk flotteskader här utanför på Vinga Sand. Den hade till uppgift att ta sjöherraväldet i Östersjön, Kattegatt och Skagerack, att skydda handeln i dessa farvatten samt att hindra överskeppning av fientliga trupper från Ryssland och Danmark till Sverige. Hursomhelst så tvingade Napoleon Sverige att förklara krig mot England och ett märkligt handelsförhållande rådde i vattnen runt Vinga Sand. Läs mer om detta här.

Den gamla regeringsformen gällde ända fram till 1973, då den nuvarande regeringsformen och riksdagsordningen antogs av riksdagen – också den 6 juni. Sedan 1983 är dagen också svenska flaggans dag samt officiellt Sveriges nationaldag. Från och med 2005 är det även helgdag och vissa traditioner har börjat tillämpas, t ex att ha picknick eller äta smörgåstårta. I många kommuner har man också infört den trevliga seden att officiellt hälsa utlandsfödda som blivit svenska medborgare välkomna på olika sätt. Från 2015 är det t o m en kommunal skyldighet att med statligt ekonomiskt stöd erbjuda medborgarceremonier för nyanlända som blivit svenska medborgare.

En ny liten medborgare välkomnas på Öckerö

Flaggning
Nationaldagen är också svenska flaggans dag och är det någon gång man skall flagga så är det förstås då. I samband med Unionsupplösningen med Norge 1905 flaggades det allmänt i Stockholm och detta tillfälle verkar ha givit privatpersoner anledning att skaffa sig flaggstång och flagga. Flaggning är frivilligt, men om man hissar flaggan bör man förstås göra det efter de traditionella flaggreglerna, dvs upp kl 08.00 och ned kl 21.00. Flertungade flaggor får endast kungahuset och Marinen föra.

Tar man också i betraktande att Gustav Vasa enligt den gamla kalendern valdes till Sveriges kung i Strängnäs den 6 juni 1523, så blir dagen ännu mer värd att fira. Då blev Sverige alltså fritt från Kalmarunionen och en självständig stat.

Peter Andersson

Fana_800