Styrsö Sockens Hembygdsförening

Styrsö Sockenbok

Nu kan Hembygdsföreningen erbjuda den omfattande sockenbeskrivningen som sammanställts av Nathan Odenvik och Folke Danbratt. Boken kom ut 1966 och finns i många skärgårdshem, men är svår att finna i antikvariat.

>> Till boken >>

Den digitala utgåvan innehåller förutom boken en särskild sammanställning som författaren gjorde efteråt. Det är källförteckning, förkortningsförklaringar och notapparat, liksom register och ortnamnsförteckning som kan vara av stort värde för forskningen. Vi har fått Folke Danbratts tillstånd att publicera skriften att användas till folkbildning, forskning och undervisning under förutsättning att det sker utan kommersiella intressen. Textpartier får citeras med angivning av källan ”Styrsö Socken, Danbratt/Odenvik 1966”.

Folke Danbratt dog 2017 – läs minnesord här – men fick uppleva att boken blivit tillgänglig på internet. Vi vill i sammanhanget påpeka att Nathan Odenvik bistod med bokens tillkomst i ganska ringa omfattning och den som mest skall äras för det mäktiga verket är Folke Danbratt.

Dokumentet som föreligger här är en enda pdf-fil (4,7 MB) som kan öppnas av vanliga datorer, plattor och mobiler. Innehållet har omvandlats till text, så varje ord eller kombination kan sökas med pdf-läsarens sökverktyg. Bäst att använda är Adobe Acobat Reader som kan hämtas gratis.

Det är Asperö hembygdsförening som utfört detta omfattande digitaliseringsarbete och vi är dem stort tack skyldiga.

Hembygdsföreningen i juni 2016/aug 2017

 

StyrsoSockenbok