Styrsö Sockens Hembygdsförening

Styrsö Pottan

Styrsös sydvästra udde, Lilla Rävholmen – ofta kallad Pottan – är nog mest känd för KA4:s kanonbatteri. Sedan ett antal år är platsen pacificerad och fri att beträda – väl värd ett besök. Här beskriver vi lite om vad man kan uppleva därute idag. Alla bilder är klickbara för större storlek.

Spärren Styrsö

Krigsmakten upprättade 1940 en försvarslinje i Göteborgs Skärgård, där Styrsö Pottan var en viktig del. Kronprins Gustaf Adolf besökte anläggningen vid invigningen och hans namnteckning finns fortfarande ristad på berget vid hamnen. Fortets huvudbestyckning var två 15,2 cm kanoner, som efter modifiering kunde skjuta 22 km – halvvägs till Læsø! Vidare hade man två 40 mm luftvärnskanoner m/48 samt granatkastartroppar och värnkompani för närskydd. Anläggningen utvidgades under det kalla kriget med två stora bergrum med plats för 200 man. Ett antal mindre baracker var uppförda till förläggning för utbildning i fredstid, nedre plan vid hamnen för manskapet och övre plan på berget för underbefäl med mäss.

Sista skotten med de stora kanonerna sköts 1998 och åren 2002/03 avrustades och förseglades hela anläggningen. Kanonerna har som museiföremål återförts till Käringberget, där de kan beses i Oscar II:s fort. Läs mer om Spärren Styrsö och andra försvarsanläggningar Södra Skärgården i Tommy Berntssons artikel!

Sommarpromenad 2013

En vacker, solig och stilla julidag bestämde vi oss för att promenera ut på Lilla Rävholmen/Pottan. Jag har hört så mycket om Pottan och alltid tyckt att det varit lite exotiskt. Redan som barn hörde jag talas om ön av min pappa som arbetade på dåvarande KA4 och som hade besökt ön i sitt arbete. Vi var nyfikna på hur det såg ut och om det skulle gå att ta sig fram på ön. Vi gick via Brännholmsviken ut på strandängarna med alla sina blommor som syns på bilderna i slutet av artikeln.

Utsikt mot norr med Känsö torn. Obs den gamla kraftledningen som finns kvar.

Vi följde den södra vattenlinjen ut på ön och passerade ett fårstängsel med grind. Den norra stranden är svårare att passera då där finns en djup vik med mycket vass och buskar. Vi träffade på får som låg i skuggan bakom ett av de två husen som är de enda som finns kvar från militärtiden. Vi passerade en gammal skylt från Försvarsmakten som talade om att vi vistades där på egen risk. Granitklipporna ut mot väster är ganska släta och bra att vandra på, men det är mycket upp och ner så det blir ganska krävande. Vi upptäckte ett stort parti med en nästan svart bergart som vi tror kan vara diabas. Man passerar också flera raserade plattformar där det förmodligen stått kanoner och annan militärutrustning för ca 15 år sedan. Vi tog ett dopp längst ut på den västra udden mot Rävsundet. Sedan var det dags för kaffe och smörgås.

Ovanligt ljus gnejs träder fram mot sydväst

En spännande intrusion av diabas

Det hade varit en lång torrperiod så vi hade inga problem att ta oss fram, men i vanliga fall kan det behövas stövlar då det är en del våta områden längre in på ön. Vi kom ner till militärbryggan som var full av skyltar med förbjudet att lägga till. Där fanns också en skylt som beskrev var de olika husen och militäranordningarna hade legat fram till 2002-2003 då allt raserades eller togs bort. Vi hade förväntat oss att se något av alla de bergrum som finns eller har funnits på ön. Men det enda man såg var sprängsten, några husgrunder och de två återstående barackerna. Man kunde ändå känna lite av historiens vingslag och föreställa sig hur det hade varit där på 40-talet med många militärer och stora kanoner på klipporna. Se en film (20 min) med många bilder inifrån anläggningen.

Blick över Stora Rävholmen

Vi gick sedan tillbaka söderut genom lite snårskog och ett våtområde och hamnade åter vid fårgrinden. Vi träffade inga andra förutom fåren på ön. Runtom på öarna låg många fritidsbåtar men på Pottan var det tomt. Förmodligen är det skyltarna som skrämmer bort båtarna.

Vi konstaterade att vi haft en fantastisk dag med att utforska Pottan. Vi startade och slutade vid Amneviksvallen och hade då gått ca sex km (svarta prickar) och varit ute i ca fyra timmar. Man kan givetvis gå till/från Skäret som den blå linjen visar på kartan. Stigfinnarna har även gjort en alldeles ny sträckning utefter stranden som visas med röda prickar.

Lämpliga promenadvägar till Pottan

Den saltkrävande Marrispen blommade vackert

Vi tror att detta är Fackelblomster

Kustarun användes förr mot ohyra och invärtes mot allehanda sjukdomar

Birgitta Andersson, Sanna Richter
Mil. fakta, Bertil Kärnefelt