Styrsö Sockens Hembygdsförening

Stigfinnarna…

Stigfinnarna gör Styrsö vackert

Andra som arbetar aktivt för hembygden är Stigfinnarna på Styrsö. Sedan flera år har man kommit samman i arbetsdagar och på ideell basis anlagt promenadstigar och rensat i den framvällande skogen. Mottot är ”För ett vackrare Styrsö” och visst har ön blivit mer vänlig att vistas på.

Gruppen samlas varje onsdag för en stunds uppfriskande arbete i naturen

Med mestadels handkraft har man anlagt 5-6 km naturstigar i utmarkerna:
– Det har blivit många turer med skottkärrorna, säger Bosse Carlsson som varit med från början. Sjuttontusen vändor, varav den längsta 1,5 km, säger Bosse med viss stolthet i rösten.

Många vändor med ris skall bäras fram

Manskapet, som denna vackra novemberdag bestod mest av mogna män, har genom åren haft över hundra personer som bidragit från tid till annan. När verksamheten bedrevs på även lördagar deltog många yngre – även kvinnor. Just idag väntar man på en flismaskin som man fått låna från kommunen. Då blir det arbete nästan en vecka framåt med att förvandla allt riset som samlats uppe på Röset till flis för underhåll av de anlagda motionsslingorna. Med lite god vilja från öns kommunala serviceavdelning får man även låna en fyrhjuling för transport av flisen ut på stigarna.

Henrik Bergdén som är pensionerad lots och ordförande i Styrsö Fastighetsägarförening är flink med motorsågen

Något tio-tal sittbänkar har Stigfinnarna också satt upp för allmänheten. Ett annat projekt är att man satt upp över hundra fågelholkar, som nu skall vinterunderhållas. Man undrar vad det är som driver dessa entusiaster:
– Ett bra sätt att få motion och träffa likasinnade, säger en leende Anders Wake, pensionerad lärare, som också varit med länge i gänget.

Massor av ris som skall förvandlas till flis för underhåll av öns naturstigar

Stigfinnarnas åtaganden hade inte varit möjliga utan bidrag från det offentliga. EU-bidrag och samarbete med Styrsö BK har medfört att pengar kommit in för att bekosta allt material som gått åt och som fortfarande behövs för underhåll av anläggningarna.
– Men vi behöver hjälp av dels yngre människor för kontinuiteten, dels administratörer, säger Bosse. Det är mycket skrivbordsarbete som skall till för att få igenom en bidragsansökan, liksom redovisning av det ekonomiska.
Bosse välkomnar alla som känner för sin hembygd:
– Ingen kan göra allt men alla kan bidra med något, säger Bosse med en glimt i ögat.

Och visst känner man extra starkt för sin skärgårdsö, med alla dessa hjälpsamma människor när man betraktar utsikten uppifrån Röset.

UtsiktUtsikten västerut från Stora Rös – Södra Skärgårdens högsta punkt

Peter Andersson