Styrsö Sockens Hembygdsförening

Sjömännen under 2:a världskriget

Jan Berner på Brännö har hittat en artikel om de djärva sjömännen som kommendör Gustaf von Hofsten skrivit för SMB, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Jans egen farbror, John Berner, var en av de modiga sjömännen som hjälpte till att försörja de allierade med bristvaror under det hemska 1940-talet.

John Berner, med anor från flera av öarna i Södra Skärgården, föddes 1897 på Skedet i Brännö Sörgård. Han var i november 1940 med om att rädda 65 man av de 300 besättningsmedlemmarna från den enegelska beväpnade handelskryssaren ”HMS Jervis Bay” efter anfallet av tyska slagskeppet Admiral Scheer på den ostgående konvojen, 850 Nm väst Irland.

John var i december 1940 befälhavare på Stureholm, en 8.000-tonnare, byggd 1919 på Götaverken. Den 11 december var hon på väg österut med last av 6.500 ton stål till England, när hon torpederades av den tyska ubåten U-96. Stureholm gick under och alla 32 ombord omkom. Ubåtens kapten var Heinrich Lehmann-Willenbrock, som stått som förebild för den kända boken och filmen ”Das Boot”.

Stureholm var 124 meter lång

Lejdtrafiken
Lasse Dahlqvist sjunger i Stuvarvalsen om Kålle som går arbetslös i hamnen under 2:a världskriget. Har Kålle tur kan han nån gång få jobb på en lejdbåt som bidrag till försörjningen. Dessa fartyg med djärva sjömän gick i den trafik som de krigförande parterna hade givit dispens för. Trots den avtalade lejden sänktes hela tio av dessa fartyg och 166 svenska sjömän miste livet.

Om detta och annat skriver Gustaf von Hofsten i artikeln som du kan läsa här.

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek ger ut mycket material om handlar om örlog och militärer. Här är en länk till deras hemsida.