Styrsö Sockens Hembygdsförening

S.N.U.S. – en ungdomssatsning

 

På Båtebacken hänger ett montage i trappan med tidningsartiklar om S.N.U.S., dvs Styrsö Nya Ungdoms Sällskap som var aktivt 1957 – 1963 med den omtalade danspråmen som låg nedanför gamla brandstationen på Styrsö – numera Bagarns Brygga.

När man läser tidningsartiklarna kan man inte annat än fascineras över öbefolkningens skilda inställningar. ”SNUS söndrar Styrsö” braskar en rubrik och nog var pråmen och dess användning en källa till diskussioner.

Fast SNUS är betydligt äldre än vad som framgår av tidningsartikeln. Det bildades redan 1940 som dottersällskap till SKS – Styrsö kappseglingssällskap – med syfte att lära tonåringar kappsegling. Detta var långt före det började seglas med optimistjollar och satsningen måste ha varit rätt tänkt. En känd medlem – Lars Hjörne – som sedermera kom att tillbringa mycken tid i sitt hus på Bratten skrev 1942 en hyllning till SKS vid dess 25-årsjubileum.

SNUS verksamhet som kappseglare verkar ha gått ned tillsammans med SKS tillbakagång efter badortsepoken, men kom alltså tillbaka 1957 med nya satsningar.

SNUS nystartade 1957 med att 13 ungdomar köpte och bogserade hit en gammal ”göteborgslada”, dvs en täckt hamnpråm från den mer manuella tiden i Göteborgs Hamn. På bildsidan syns flera av Lasse Pettersson fina bilder från denna tid. Den lades i Tångens hamn medan pojkarna inredde pråmen till en slags liten ungdomsgård. Vid brandstationen etablerade man så pråmen och fick nödvändig elström av en välvillig granne.

Under sex år drev man sällskapet med medlemskort och inträde vid tillställningar. Visst spelade man ping-pong, corona och även kort, men det stora var förstås när det var fest. Då kom ungdomar från när och fjärran och ingen skall tro att ungdomarna i SNUS var annorlunda än ungdomar på fest i andra landsändar, även om det gällde att tala tyst om det.

Problemen var att det dels inte fanns några toaletter och att närboende stundtals stördes, vilket man kan utläsa av tidningsartiklarna som följer. 1963 var man tvungen att dra bort pråmen till Uttervik, men tiden hade då gått bort för SNUS och det blev aldrig någon riktig verksamhet där. Så slet sig pråmen och slutligen fattade den eld – något som verkar vara tradition för festlokaler härute. Läs annan artikel om bränning av Badrestaurangen 1969.

/pa


Göteborgs-Tidningen 14 juli 1957

De dansade en sommar…

Ungdomen vill roa sig. Det har den alltid velat göra, ty det ligger i dess natur. När man blivit äldre är man benägen att glömma av det faktum att man själv i sin ungdom gärna ville dansa, vara tillsammans med andra ungdomar och ha roligt. Sådan glömska ligger i de äldres natur, och den är ingenting att göra åt den heller. Lika gärna kan man försöka avskaffa tyngdlagen.
      Nu har det blivit stort ståhej om att, de på Styrsö bosatta ungdomarna – det gäller enligt vad vi förstår icke badgästungdomarna – skaffat sig en nöjeslokal i en pråm. Där träffas de och dansar och meningen är att den också skall användas till annan fritidssysselsättning, bordtennis m. m. Man tycker att det är en lovvärd företagsamhet ungdomarna visat men tydligen finns det många som inte gillar företaget, finner all sköns förarglighet vidlåda Styrsöföreningens initiativ.
      Det är därför anmärkningsvärt glädjande att höra de synpunkter municipalnämnden framfört till länsstyrelsen. Nämnden påpekar att det är bättre att ungdomarna stannar hemma på ön och roar sig än att de åker till Göteborg, och även om är det svårt att inse vad det kan vara för farligt i att göra göteborgska biobesök då och då måste man hålla med nämnden om detta.
      Skärgården har sitt avfolkningsproblem liksom landsbygden över huvud. Det skadar icke att göra något för att få ungdomen att trivas där hemma. Åstadkommer de äldre ingenting i det syftet bör de i varje fall icke lägga hinder i vägen för de unga när de bildar sina sammanslutningar för nöje och underhållning och skaffar fritidslokaler. Det dansas – ja visst, men det gjorde ni gamla också, när ni var unga.
      Så länge ordningen icke störs, och det har icke. bevisats att så skett i det aktuella fallet, på Styrsö (i så fall hade nog municipalnämnden sagt ifrån) bör man låta ungdomarna hållas. De kanske bara dansar en sommar. Den skall skall man icke missunna dem.

Pråmen under ombyggnad i Tången. Namn från höger, Rune Tulloch, Bert Axäll, Eskil Stahre Jan Christensson och Hans Karlsson. De på pråmen är okända.


SEGER för SNUS

Den uppmärksammade striden på Styrsö mellan Styrsö Nya Ungdomssällskap (SNUS) och några grannar angående en pråm som nämnda sällskap skaffat sig och förtöjt vid ön för att användas som fritidslokal, gick vid en etapp på lördagen ett steg åt ungdomarna till. Grannarna hade nämligen skickat en skrivelse till municipalnämnden där de klagade över pråmens existens, som de ansåg kunde vara störande för nattsömn etc. Vid sammanträde på lördagen beslutade municipalnämnden enhälligt att inte låta klagoskriften föranleda någon åtgärd. Skriften går sedan vidare till länsstyrelsen, och på lördag tar municipalfullmäktige ställning till den.
  – Man har, säger handlanden Kaj Adolfsson på Styrsö, gjort en höna av en fjäder. Det finns absolut ingenting att säga om pråmen. Den kommer huvudsakligen att användas vintertid för pingpong och dylikt, vilket inte kan verka störande på någon. Klagomålen är särskilt svårbegripliga som det vintertid knappt bor tio personer på den länga av ön där pråmen ligger.
      Från många andra håll på ön framförs liknande synpunkter. Man är förvånad över att det finns folk som kan motarbeta ett initiativ, taget och bekostat av ungdomen själv för att lösa ett fritidsproblem, som annars ofta resulterat i ohägn och tråkigheter.


Försvar för SNUS

Först och främst vill jag fråga: Varför göra en så stor apparat om ungdomen och pråmen Snus på Styrsö. Dessa begär varken pengar i form av anslag eller något annat. Med egna medel och eget arbete söker de skapa en nykter och trevlig omgivning för sin fritidssysselsättning. Inte endast under de korta sommarmånaderna, utan även under de långa, mörka och trista vintermånaderna.
      Ett förslag: vi äldre och en del av grannarna, som vid flera tillfällen följt deras tillställningar och sett hur de bemödar sig att hålla spriten borta, samt medelst vakter hålla fönster och dörrar stängda för att icke störa närboende.
      Vi skall stödja dem med att låta dem vara ifred och arbeta vidare på sitt projekt och även giva dem en hjälpande hand om så erfordras. Vi behöver endast tänka på vår egen ungdom hur vi sökte oss till förströelser.

Vän av ungdomen


>> Fortsättning följer på nästa sida >>