Styrsö Sockens Hembygdsförening

Nya Hafsbadet…

…kommer att till nästa sommar som fågeln Fenix uppstå förskönat och föryngrat ur det gamlas lågor. Ej nog med den ståtliga restaurationsbyggnad hvars bild härmed framställes – den omtyckta badorten kommer att erbjuda sina gäster ett nytt, storartat turisthotell, inredt efter alla nutidens fordringar, ny ångbåtsbrygga, nya, fullt tidsenliga lawn-tennisplaner, en stor och komfortabelt inredd societetssalong med tillhörande läsrum, förmak, verandor, toiletter, teater o. s. v.

När vi landstigit från ångbåten och passerat den nya bryggan, inkomma vi på en bred väg mellan träd och buskar, ledande rakt på en med bersåer och soffor rundt om försedd grusplan, i vars midt en stor fontän sänder en vattenstråle cirka 45 fot i höjden. Dess cementbassin omgifves af en kant af blad- och blomväxter samt en ca 1½ meter bred gräsmatta, omgifven av ett lågt staket. Midt emot denna vattenkastare leder en 20 fot bred trappa upp till en terrass, omgifven af ett ett järnstaket och så stor, att cirka 1,000 personer där torde få plats att intaga förfriskningar. Från terrassen, hvarå musikpaviljongen är belägen, leda breda trappor till restaurationsbyggnadens undre veranda, som är helt glastäckt, dock så, att de undre fönstren låta sig skjutas upp. Här kommer blott servering af mat att äga rum. Verandan, som är 25 fot bred och ungefär 200 fot lång, bereder med lätthet plats för 3- à 400 spisande gäster. Från denna leda dels tvänne glas-deuxbattanger in till stora festsalen, dels en ingång till badsocietetens enskilda lokaler, dels 3 trappor till öfre verandan, dels slutligen ingångar till serveringsrum, kontor, buffet, café, o. s. v.

Öfre verandan, som erbjuder en hänförande utsikt öfver kringliggande haf och land, har samma dimensioner som den nedra, är afsedd till servering af spirituosa, kaffe och läskedrycker och bör bekvämt kunna rymma 5- à 600 gäster.

Restaurationshuset uppföres af byggmästaren F. O. Peterson och är enligt kontrakt garanterat färdigt till inflyttning den 1 Maj 1902.

(Ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1901)

Nya Restaurangen 1902 med Turisthotellet i bakgrunden. Till höger Edith Johnsons Konditori och Café med Biljardsalong på platsen för senare uppförda Bergstöms kondis (Arbores hus).