Styrsö Sockens Hembygdsförening

Lotsvillorna på Brännö

Många av byggnaderna i Södra skärgården kommer från Risveden i Ale härad. Trakten kring Skepplanda hyste duktiga hantverkare som visste konsten att timra goda hus. Och på Styrsö levde byggmästaren Albo-August (Albo = Ale-bo), som uppförde många hus här i början av 1900-talet – kanske med timmer från Risveden.

Lars-Göran Granström från Brännö har uppmärksammat en skildring hur det kunde gå till när en Brännö-lots skaffade sig ett ståndsmässigt hus på Husviksvägen år 1901.

De stora lotsvillorna utefter Husviksvägen på Brännö

I samband med lotsförordningarna 1862 och 1881 erhöll lotsarna nära nog fasta löner. Detta medförde att de hade möjlighet att bygga bättre och större bostäder, nu när inkomsten var säkrad och tryggheten större. Husen beställdes från fastlandet och fraktades ut till Brännö. Det berättas bl.a. om två husbyggen i Risveden (Skepplandatrakten).

Mästerlotsen Amandus Björnberg från Brännö med fästmö Hulda var i Skogstorp och beställde vid midsommartid 1901 ett hus av Alfred Andersson. Björnberg ville ha ett ganska stort hus och det skulle levereras och uppsatt på Brännö. Huset och betingade ett pris mellan 1200,- och 1500,- kronor.

Huset på Husviksvägen 28 som det fortfarande ser ut

Virket fälldes under vintern och när våren och värmen kom började det bli dags att påbörja bygget. Stock lades vid stock och sammanfogades i hörnen och varv efter varv lades på varandra. Bygget fick stå och torka och nödvändiga justeringar fick göras. Under bygget kom ofta beställaren på besök för att avsyna sitt hus och ofta diskuterade man i den kommande transporten.

Med tanke på väderleken på Brännö var det viktigt att använda material som inte drog till sig fukt. Man använde då lin i form av tjärdrev på utsidan och blånor på insidan. När huset väl var färdigt var det dags att märka upp stockarna och därefter montera ned det och köra det till Tors bro vid Skepplanda för flottning ut till Brännö. Tors bro ligger vid Grönån, som efter 4,4 km mynnar ut i Göta Älv intill Repslagarbanan i Älvängen. Här gick båttrafik ända till 1930-talet. Läs artikel i Pilgrim!

Transporterna från Risveden till Tors bro tillgick vanligen så att folk som hade hästar gick samman i så kallad körehjälp. Detta gjorde man utan kontant ersättning men i gengäld saknades aldrig brända och destillerade drycker… Körkarlarna mötte upp klockan åtta på morgonen… en del hade en häst, en del två hästar… Först blev de bjudna på ett par supar, sen kom kaffet fram… När de kom fram till Tors bro och avlastningen var klar bjöds det på en extra färdknäpp… Dagen avslutades ofta med gästabud och kanske t.o.m. en svängom.

Vid Tors bro byggde man det märkliga flytetyget som skulle bestå av ett helt hus. Nu gällde det att få farkosten att bete sig som en båt. Uppe på flotten lade man några stockar som bildade en vinkel för att skydda ”besättningen” för vattenstänk. Längst bak ordnade man ett roder med en bräda. Sen var det bara att bära av.

Väl ute på Älven måste minst två man vara ombord och fotogenlampa finnas för att lysa upp på natten, samt en eka. När man kom fram till Bohus gällde det att rodret fungerade, så att det som skulle till Norra skärgården kom in i strömmen till Nordre Älv, men vår flotte skulle vidare i älven till Göteborg.

Ofta fick man förtöja vid en stolpe och därmed också med strömmens hjälp tvinga flotten åt rätt håll. Från Göteborg bogserades sedan flotten ut till Nickehålan i Husvik.

Brännöborna gick man ur huse och hjälpte till att bära upp stockarna fram till vägen, där man lastade vagnar som drogs av hästar. Även här var det en oskriven lag att de som hjälpte till skulle trakteras med mat och dryck.

Alfreds söner Axel och Karl var med att sätta upp huset. Klädesbräderna sattes upp först nästa sommar. Stockarna och tätningen måste få sätta sig och husets höjd minskade med någon decimeter under första året. Huset är nr 28 på Husviksvägen (nuvarande Ingrids Blommor). Enligt uppgift var huset helt klart 1908.

Amandus Björnberg hade en bror, mästerlotsen Antin Pelevantius Holmberg, som också köpte ett hus av Alfred Andersson i Skogstorp . Huset sattes upp 1905 och är hus nr 18 på Husviksvägen.

Här har vi Holmbergs hus på Husviksvägen 18 år 1922, med Holmberg och släkt poserande

 

Holmbergs hus har fått behålla sin charmerade snickarglädje från 1900-talets början.

Källa: Risveden del 1, K-E Andersson och Bo Björklund

Text och bild Lars-Göran Granström