Styrsö Sockens Hembygdsförening

Lotsen på Götheborg

Året var 1745. Inget märkvärdigt årtal. Fredrik I av Hessen var kung efter att Ulrika Eleonora – Karl XII:s syster – överlåtit regentskapet på maken. Han var ändå ganska tandlös som regent, eftersom riksdagen med sina Hattar och Mössor skötte politiken. I denna så kallade Frihetstiden hyllades handel och 1731 hade Ostindiska Companiet satts upp i Göteborg av de förmögna herrarna Colin Campbell och Niclas Sahlgren. Vinsterna från Kinahandeln kunde vara enorma, men riskerna var också stora. I januari detta år 1745, hade två av Companiets skepp förlist vid Shetlandsöarna, men nu i september väntades ett nytt fullastat skepp, som varit på färd i 18 månader – Götheborg. Värdet på en skeppslast från Kina motsvarade på den tiden hela Sveriges bruttonationalprodukt!

Som bekant så förliste detta skepp på Hunnebådan, ett mycket känt grund utanför Nya Älvsborg och fartyget samt mycket av lasten gick förlorade. Läs mer i artikel av Herman Lindqvist.

Nutida Götheborg på jungfruturen 2005

Det mest intressanta för oss i Södra Skärgården är att lotsen ombord 1745 var från Brännö. Den förbryllande förlisningen behandlades vederbörligen i rådhusrätten och amiralitetsunderrätten, men alla handlingar härifrån har blivit undanröjda och lotsen, Kasper Mattson, fick ett mycket milt straff. Läs mer i elevarbete i Komvux!

Dödvattenteorin
På senare tid har en teori framlagts som skulle kunna förklara förlisningen – dödvatten! I älven här rinner fram upp till 200 kubikmeter sötvatten per sekund. Detta vatten lägger sig till att börja med över det tyngre saltvattnet i Kattegatt och ett skiljeskikt bildas mellan de båda vattenmassorna. När ett fartyg färdas fram över ett sådant område uppstår en vågbildning i skiljeskiktet, vilken kan hinna fatt fartyget och hindra – t o m stoppa färden. Fartyget får svårt att styra och kan bringas ur kurs. Man kan se hur det fungerar i denna länk!

Hursomhelst så har vi hittat hur en sentida släkting till lotsen, Ulrica Bränning, forskat fram en del intressanta fakta, vilka publicerades i tidningen Släkthistoriskt forum, nr 5 1995.

>> Till artikeln >>