Styrsö Sockens Hembygdsförening

Kappsegling på Styrsö – ny sportig rekreation

Vi har fått en gammal jubileumsskrift av Per Wedel på Styrsö Bratten. Det är en sammanställning av Styrsö Kappseglings Sällskaps (SKS) verksamhet under åren 1917 till 1942. Det är intressant läsning om badortssocietetens verksamhet under de blomstrande åren.

Det måste ha tett sig märkligt för de gamla öborna att notera hur ”slånkorna” (de som slog dank) roade sig med vad som för andra var ett hårt och nödvändigt slit med segling för brödfödan i frakt och fiske. Men tiden i det nya 1900-talet var nu sådan att vistelse i kustbandet ansågs välgörande för kropp och själ. Kallbad, frisksport och härdande strapatser i naturen främjades och många var de sportorganisationer som bildades under denna tid. Seglingarna som pågått sedan många år organiserades 1917 och startade från början vid Vindnäsbryggan, men flyttade till Villabron när den blivit fullt utbyggd. Man hade eget klubbhus på den bebyggda ön vid Bratten, utanför det gamla badhotellet ”Kattegatt”.

Initiativtagare till SKS var flagg- och paraplyfabrikör C. G. Fast och redare Erik Waller, son till Justus A Waller. Justus var den som 1888 startade det som skulle bli tankrederiet Concordia Maritime, i vilket bl a Erik också var verksam. Waller hade en fin villa i samma vik som Ekudden, vilket som bekant uppfördes av Gustav Sandström – Hembygdsföreningens grundare. Ett kuriosum är att Erik var bror till Olga, gift med Gustav Sandström.

En annan prominent person i styrelsen var dess ordförande under många år, C. L. Hellström. Han förde den svenska 10-meters båten Kitty till OS-guld 1912. En av gastarna var nämnde Erik Waller.

SKS bildas i augusti 1917
Det kan tyckas bisarrt att man i Göteborgs skärgård kunde ägna sig åt förlustelser mitt under kontinentens brinnande världskrig och revolution i Ryssland, men vid prisutdelningen efter den årliga ”oorganiserade” kappseglingen 1917 samlades några kappseglingsintresserade herrar ”i närvaro av ett hundratal badgäster” och bildade SKS. Två av herrarna fanns kvar i styrelsen vid 25-årsjubileet 1942 – under ett nytt världskrig – nämligen de nyss omtalade Fast och Waller.

Skärgårdsbåten – en föregångare till moderna drakbåtar
En modern drakbåt har en utpräglad häck, dvs ett utdraget akterparti bakom rodret som ger bra bärighet i aktern för en kölbåt och en partialrigg (focken hissas lägre än masttoppen). De segelbåtar som är avbildade i jubileumsskriften verkar vara föregångare till draken, men med mindre eller utan häck. Genua eller spinnaker användes inte. De kallas ofta för ”skärgårdsbåtsklassen” med 15 eller 22 kvms segelyta. Det förekommer också 30 kvm och jullar. 1930 uppsattes även Drakeklassen.

Start vid Villabron i klassen Nordisk kryssare

1939 – ett bemärkelseår
SKS hade alltid varit ett litet sällskap i jämförelse med GKSS, Göteborgs Kungliga Segel Sällskap, men 1938 hade två seglare från SKS dristat sig att vinna Skärgårdskryssarepokalen i A-22 klassen i konkurrens med hela Sveriges seglarelit. Med båten Ingun hade Hjalmar Stenberg och Ville Lindahl tagit hem den åtråvärda vandringspokalen och satt Styrsö på kappseglingskartan. Utmaningen var nu att nästa år ordna hela det stora arrangemanget.

Trots dystra profetior om SKS och öfolkets förmåga att hantera ett så stort arrangemang, kunde alla seglare och åskådare glädja sig åt en mönstergill organisation, även om det kostade på ekonomiskt.

Annonsörerna
Längst bak i skriften förekommer ett stort antal annonser som också är intressanta. Många försäkringsbolag – de flesta finns kvar än idag – och även företag som ESAB, och Restaurant Commerce (Fiskekrogen) finns kvar till skillnad mot Fyrtornets konserver och Forsbergs Mexikanare.

Som mycket annat så ändrar sig tiderna och folks intressen. Fastän man 1940 bildat en ungdomsavdelning – SNUS, Styrsö Nya Ungdoms Sällskap – avtog det tidigare intresset för kappseglingar. Alldeles har det dock inte upphört och fram till slutet av 1950-talet arrangerade SKS sin årliga segling i augusti. Därefter hade Sällskapet Arbores under ett antal år hand om seglingarna, men numera är det ett fristående arrangemang av Björn Hedberg och Bob Göthman (släkt med de gamla Wallers). Den första lördagen efter midsommar ordnas en trevlig kappsegling med familjekaraktär, där alla kan deltaga. Efteråt är det ett mycket uppskattat prisutdelningsevenemang. Kanske dags att pröva i år?

Ungdomar efter målgång i Stjärnbåtsklassen

För studier finns jubileumsskriften på Hembygdsföreningens kansli.

Peter Andersson