Styrsö Sockens Hembygdsförening

Känsö Knalt

I Södra Skärgården finns otaliga fyrar. Den mest kända är Vinga, där första fyren togs i bruk 1841. Det är en angörningsfyr som till skillnad mot ledfyrar primärt är till för att sjömannen med hjälp av dem skall kunna ”angöra land”, dvs bestämma sin position när han närmar sig kusten.

Vi har fortfarande också åtskilliga ledfyrar i vår skärgård, som hjälper sjöfararen i mörkret genom att lysa med olika färger i bestämda sektorer. Därtill kommer ett otal lysbojar och andra mindre ljus.

Fyren på Känsö
Under oktober 2015 presenterade Göteborgs-Posten för sista gången den dagliga påminnelsen på förstasidan av Månadens fyr. Mycket intressant att det var en från Södra skärgården och därtill en version som inte längre finns. Man kallade den för Känsö Knalt, vilket kommer av knalle, klippa. Knalt är ett vackert och lite vresigt ord, passande för en liten fiskefyr. Bilden nedan av den gamla fyren, som vi fått av Ulf Sveningson och som vi tacksamt återger, minner om bistra tider.

Gamla Känsö Knalt, bild Ulf Sveningson

Under 2:a världskriget rådde det av naturliga skäl motsättningar mellan inhemsk sjöfart och fiske att visa farlederna och Krigsmaktens önskan att göra skärgården otillgänglig för dem som inte var välkomna. Men 1944 hade våra fiskare – som förstås var viktiga för rikets försörjning – via Svenska Västkustfiskares centralförbund, avdelning 45 lyckats få tillstånd att sätta upp en fiskefyr vid den mycket använda farleden söder om Känsö. Enligt Lotsverkets noteringar hade den Agaljus och sjätte ordningens linsapparat. Fiskefyrar lyser bara då fiskebåtarna har behov av dem och du kan läsa mer i denna länk.

KansoKnalt1980_1200
En bild från 1980, där Vargö-profilen Becke Hinnersson är ute på en aftonkryssning. Foto L-E Pettersson

Det är lite osäkert exakt när gamla Känsö Knalt revs. Den nämns i fyrlistan så sent som 1986 – och 1988 är den ersatt av dagens moderna fyr.

Det finns anledning att reflektera över våra gamla sjömärken i dessa tider då de mer eller mindre har förlorat sin funktion. GPS och moderna instrument – billiga och lättanvända för var och en – leder numera sjöfararen väl så säkert förbi farliga grund. Men så länge vi får ha kvar våra fyrar är de en påminnelse om förfädrens slit och små monument över den högst naturliga strävan att kunna hitta hem igen efter ett mödosamt arbetspass till sjöss.

Peter Andersson


Dagens fyr – Stora Känsö – nyligen fotograferad av L-E Petterson

Bilder: Ulf Sveningson, L-E Pettersson
Fakta: Esbjörn Hillberg, Donsö och Kristian Wedel, GP