Styrsö Sockens Hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildas

Det var mycket ett resultat av konsul Gustaf E Sandström strävanden tillsammans med Gunnar Tallberg, Johan Alin med flera som hembygdsföreningen etablerades 1937. Sandström skänkte mark för museet, byggnader transporterades hit från kringliggande öar och byggdes upp på nytt.

Vi har tagit fram två dokument som är intressanta i sammanhanget. Det första är det ursprungliga uppropet från 1937, vars härliga formuleringar står sig än i dag med oförminskad kraft Läs här!

Det andra dokumentet är författat 1939 och redovisar hur ”öboar” och ”handlandena” bistått vid starten av Styrsö Sockens Hembygdsförening. Läs här!