Styrsö Sockens Hembygdsförening

Filmen om Styrsö Pottan

Före nedläggningen av Styrsö Pottans kanonbatteri 2003 dokumenterade några på dåvarande KA4/Am4 de mäktiga militära bergrummen med utrustning. Tack vare YouTube har vi nu möjlighet att visa ett utdrag av filmen.

Styrsö Pottan eller Lilla Rävholmen ligger till vänster i bilden

Anläggningen började byggas i slutet av 1930-talet och invigdes av kronprins Gustav Adolf 1940. Fortets huvudbestyckning var två 15,2 cm kanoner från Oscar II fort på Käringberget och två 40 mm luftvärnskanoner m/48 samt granatkastartroppar. Anläggningen utvidgades under det kalla kriget med två stora bergrum med plats för 200 man – Stor-Klas och Lill-Klas.
Sista skottet sköts 1998 och 2003 var anläggningen avrustad och förseglad.

>> Filmen är ca 20 minuter och kan ses här >>

Läs om sommarpromenad på Pottan!

Här en artikel om försvarslinjen Spärren Styrsö