Styrsö Sockens Hembygdsförening

Dalvillan – ett bemärkt hus

På platsen för dagens vårdcentral på Styrsö Bratten uppfördes i slutet av 1800-talet denna pampiga villa; Dalvillan. Bilden är tagen mot norr från 1902 års restaurang. Marken hade ägts av familjen Öberg, men avstyckades och såldes till byggmästare Anders Malmsten 1881. Fastighetsbeteckningen är Styrsö Sörgård 3:183 i ett skifte mitt i Nordgårdens ägor.

Dalvillan_fr_norr_1024Denna vy är mot söder och man ser väganläggningarna på den skogfria marken. Malmsten kom snart på obestånd och dog av kolosförgiftning i en hotellbyggnad vid ångbåtsbryggan. Redan 1883 övertog källarmästare Rudolf Frick tomten, tillsammans med den stora restaurangen med badanläggningar, följd 1888 av Victor Johansson. Badhusbolaget intresserade sig för fastigheten och det förvärvades 1891 av bolaget efter att det några år ägts direkt av bolagsmännen själva. Det var under denna tid som den vackra byggnaden uppfördes. Troligen hyrdes huset ut till olika sommarfamiljer, vilket var vanligt på Bratten – speciellt innan Turisthotellet på höjden blev byggt 1902, tillsammans med Nya Restaurangen som vi ser i fonden.

Badhusbolagets olika konstellationer ägde huset till 1936, då herr A. T. Julén köpte och ägde det ända till 1956, då Styrsö kommun köpte.

Dalvillan med sidiplattor före rivningen 1978

Kommunal verksamhet
År 1962 fanns ett antal samhällsfunktioner i den gamla Dalvillan, som nu blivit försedd med dessa cementasbestplattor som fortfarande skyler många hus i Södra skärgården. Plattorna – Malmex – köptes på Tångens Andelsförening för 11 kr per kvadratmeter! I första våningen låg polisens kontor och en tandläkarmottagning. I källaren var det arrest.

Andra våning inrymde två lägenheter. Den ena, tandläkarbostaden på två rum och kök samt WC hyrdes ut till ett nygift par från ön i sex månader och i den andra lägenheten bodde tandsköterskan. Till sommaren kom det äntligen en efterlängtad tandläkare till ön och han fick då flytta in i tandläkarbostaden.

Den eleganta utbyggnaden med luftiga sommarbalkonger och utsiktstornet är borta 1978. I källaren låg arresten.

På tredje våning bodde polisman Bjälldal, som då innehade tjänsten. Paret från Styrsö som hyrde tandläkarbostaden har berättat att huset var mycket lyhört och en gång hade de hört en stackare från arresten ropa: ”Snälla farbror polisen, släpp ut mig!”

Vårdcentralen i mars 2013

Dalvillan revs 1978-79 och vårdcentralen stod klar 1980.

Bildsamling och research, Marinette Törnqvist

Källor:
Fastighetsregister, kyrkböcker från Riksarkivet
Bilder från 1978, Lasse Pettersson