Styrsö Sockens Hembygdsförening

Bravik 1900

Styrsö Bravik i början av 1900-talet. Klicka för större! Bild GSM.

1890 började göteborgsbyggmästaren Anders Johansson uppföra ett antal villor ovanför Bravik, som ligger öster om det branta berget Bravikshuvud runt dagens lilla stig, Braviksstrand. På denna unika bild tagen åt väster, kan vi i mitten längst bort se det obebyggda Bravikshuvud och villan till vänster med den lilla utsiktsaltanen på tornet som är Berghem. Villan ligger i hörnet av dagens Brattenvägen och Braviksstrand (med adress nr 2). Den uppfördes till egen sommarbostad av byggmästare FO Peterson, vars byggfirma fortfarande verkar i Göteborg. Även bodde fadern till Volvos PG Gyllenhammar i huset på 40-talet.

Huset med tornet i mitten av bilden är Framnäs (nr 1), stamfastigheten Styrsö Nordgård 2:41, där byggmästare Johansson själv bodde på somrarna. Idag är huset pietetsfullt renoverat och försett med egen swimmingpool. Nästa hus åt höger är Fredås på Braviksstrand nr 4. Nästa igen, lite längre bort i bild är Bravik (nr 6).

Huset därnäst är Högsäter (nr 3), en gång bostad för grosshandlaren och konsuln Herman Kunze – en profil inom Styrsös badortsanläggningar. Skymt av bergknallen är Sjöbro (nr 8), men längst till höger ser vi Nyvik (nr 5). Vi kan här visa en bild (MTS) från 1902 tagen från andra hållet med ”Minnet” på berget uppe till vänster och Berghem med sin balkong till höger.

Villorna anpassades vid uppförandet till terräng och läge, men var inte vinterbonade. El och VA fanns förstås inte, men idag är flera av villorna anpassade för åretruntboende.

Bilden visar också att Styrsö – liksom de flesta andra skärgårdsöar – var utan högre beväxning för 100 år sen. Badortsfolket engagerade sig i att göra ön skogigt grön och idag ser vi resultatet på gott och ont. Läs mer om Bravik i Lars Tobissons bok ”Sommargäster på Styrsö”.

Peter Andersson