Styrsö Sockens Hembygdsförening

Brattens kiosk

Brattens kiosk 1984 – alla bilder är klickbara för större.

När man stöter på bilder som ovanstående blir man lätt nyfiken på hur den hänger ihop med dagens större servering. Lars Tobisson berättar om 1950-talet:
”På framkanten mot vattnet drev familjen Bergström sin kiosk med godis, glass, tobaksvaror, samt tidningar och tidskrifter. Det var verkligen ett familjeföretag! Under 1950-talet, inledde sonen Åke Bergström dagen med att stå i luckan och framför allt sälja dagstidningar och rökverk till herrarna som skulle in till kontoret i stan. Åke gick sedan till sitt heltidsarbete som snickare.

Fram mot 11-båtens ankomst från stan var kiosken centralpunkten för sommargästernas ungdomar som samlades där för att bestämma dagens program. Under dagen turades mamma Alma och dottern Ivy om att sköta försäljningen. Alma svarade också för konditoriet vid tennisbanan. En ny höjdpunkt för kommersen i kiosken inträffade på eftermiddagen, när familjefäderna återvände till sommarön och ofta möttes vid båten av barn och blomma.

Sortimentet i kiosken var vid denna tid begränsat. Godiset inskränkte sig till vad Forsbergs Chokladfabrik i Göteborg tillhandahöll. Familjen Forsberg var rikt företrädd i de mest närbelägna husen, bl a Öbergska. Ullevi-kola kostade 5 öre, och 2 lösa Boy eller Bill för 25 öre kunde smygrökande tonåringar tillhandla sig fram mot kvällen.

Bergströms kiosk var en centralpunkt för sommargästlivet på Styrsö på 50- och 60-talet.”

Men hur var byggnaden egentligen? Den ursprungliga vänthallen är byggnadens centrala, smalare del, vilken efter tillbyggnaden inreddes till korvkiosk. Den västra delen har enligt uppgift innehållit bageri och senare använts till bl a redskapsbod, men var låg byggnaden mer precis? Vi har gjort ett försök att visa hur det hänger ihop.

Den gamla kiosken i grönt, den nya byggnaden i rött, Öbergska märkt med Ö och det blå är det gamla vägsystemet. Klicka för större bild.

Givetvis har kiosken en lång historia. Den uppfördes av Badhusbolaget omkring år 1900 som vänthall för passagerartrafiken som bolaget startat för sina anläggningar på Bratten. En tid drev Axel Forsberg med dotter Rosa kiosken, men 1922 tog James och Alma Bergström över, vilka redan drev kaféet mittemot dagens vårdcentral. Sonen Åke med hustru Ingrid arbetade i många i år i kiosken, liksom Almas dotter Ivy.

Ivy sålde allehanda varor i kiosken, t ex Indianbröd, Mexikanare och Ullevikola. Även fanns produkter från CAP, Kanold och Cloetta. Kunder är här vid slutet av 50-talet Ann Lange (tv) och Karin Almqvist.

1969 övertog kommunens fastighetsförvaltning kiosken/vänthallen, där fam Karlsson (Brattenvägen 21) redan sedan slutet av 1950-talet arrenderade rörelsen. Ivy arbetade kvar, men kiosken var stängd vintertid. Sonen Sören Karlsson hade korvförsäljning kvällstid med början från mitten av 60-talet.

1980 köpte Mabel och Lasse Persson byggnaden och drev kiosken några säsonger till 1984, då den brändes av brandkåren.

1981

1984 före förgängelsen

Den nya byggnaden uppfördes av Mabel och Lasse 1985 och drev den till 1991 då den övertogs av Gun och Lasse Helmer (korvkiosken ”Lasse på Heden”). Man sökte utan framgång tillstånd för att servera starköl och efter ett par mellanhänder övertogs serveringen 2011 av dagens ägarfamilj.

Bratten1980Flygbild över den nybyggda kiosken ca 1985. Obs det äldre vägsystemet.

 

Mabel och Lasse (t h) ca 1990. I byggnaden t h i bild fanns en tid väntsalen för skärgårdsbåtarna, vilken var låst nattetid. 2001 togs den nya vänthallen och flytbryggan i bruk. Till vänster står ”Unten” – känd för alla öbor.

Bilder: Lasse Pettersson, Ivy Gustafsson
Uppgifter: Ivy Gustafsson, Peter Friberg, Mabel Persson och Lars Tobisson