Styrsö Sockens Hembygdsförening

Brandkåren eldar

TITANIC-STÄMNING PÅ STYRSÖ
KROG OCH HOTELL LÅGORNAS ROV

Styrsö: Medan några ungdomar spelade »Närmare Gud till dig» på flygeln i Styrsö Havsbads restaurang hällde några från Göteborg lånade brandmän bensin över instrumentet.
– Vi känner oss som passagerarna på Titanic, sa styrsöborna. Några minuter senare reste sig den svarta rökpelaren över skärgården. En epok var slut. Först gick hotellet, sedan restaurangen. I dag återstår två sotiga, dystra, rykande högar. De pampiga byggnaderna är borta för alltid.

Slutet för den gamla sommarkrogen

Medan brandmännen från Lundbystationen pytsade bensin över byggnaderna talade öborna:
– Detta är vandalism, en skandal. Våra ungdomar har ingenstans att ta vägen. Och så eldas vår bästa lokal upp!
Bitterheten låg i luften under denna lågornas dag, måndagen den 14 april 1969, en dag som man inte kommer att glömma på Styrsö. I juli 1901 brann restaurangen förra gången, men då byggdes den upp igen, så icke denna gång. Ett företag har köpt marken för exploatering. De gamla byggnaderna får ge plats för 20 nya villor.

• Hemlös ungdom
Beskedet om bränning kom sent. Öborna fick bora ett par :dagar på sig att ta vara på trävirke och annat de gamla ägarna lämnat efter sig. Men idrottsföreningen var på plats. Halva natten till måndagen slet man ihop travar med prima virke för den dansbana man hoppas kunna bygga på ön.
– Nu har ungdomen på ön ingenstans att ta vägen. Vi måste göra något. Kommunen lät dessa lokaler gå upp i rök. De ska ersättas. Men vi vågar inte gå till byggnadsnämnden. Då blir det avslag. Vi går till länsstyrelsen direkt.
Så sade en av de bittra ungdomsledare som följde det fascinerande skådespelet. De gamla träbyggnaderna brann som fnöske och hundratalet meter höga lågor dansade ovanför de massiva träskeletten.
När den 700 kg tunga flygeln gick genom dansgolvet lät det som fyrverkeri. Ett gnistregn steg mot den solljusa himlen, en fanfar för en svunnen epok, en tid då Styrsö inte stod Marstrand och Särö efter i fråga om ståtliga upptåg, fester och baler.

• Sorg och ilska
Oscar Corell sörjer. Både han själv och hans far har arbetat för hotell och restaurang. De senaste dagarna har han arbetat dygnet runt för att rädda vad som räddas kan. Han har släpat hem trävirke och glas och många inventarier. Sörjer gör också den vithåriga damen på cafét intill brandplatsen.
– Det var där jag träffade min make, säger hon.
Bland öns yngre invånare är tongångarna mer hätska. ».Död åt pyromanerna » skrev man med stora bokstäver på väggarna under natten till måndagen. Man skrev annat också, ord som många styrsöbor instämmer i, men som här inte skall relateras.
  &npsp; Bakgrunden till gårdagens jättebrasor kan vi dock inte frånse. När seklet var ungt stod glädjen högt i tak i styrsöborgen. Då var den ett centrum för den göteborgska skärgårdens socitetsumgänge. Men tiderna förändras, på 30-talet satte man stopp för rättigheterna och därmed var kurvan bruten. 1950 ville man pumpa nytt liv i byggnaderna. Aktiebolaget Styrsö Havsbad bildades och krog och -hotell övertogs.
Missionsförsamlingarna på Styrsö och Donsö hade starka intressen i bolaget.

• Glasstormare

– Pastorn på ön samlade ihop alla glas och slog sönder dem. Han vägrade att sälja något till köande öbor och krögare från stan.
Så berättar Lasse Dahlqvist, en av skärgårdens mesta ökännare.
– Den historien har vi skrattat åt många gånger, säger Oscar Corell. Nu säger man att köparna verkligen fått som de ville…
Köpare lär ha stått i kö för att överta de byggnader som tvingades stänga i börjat på 60-talet. Priserna som diskuterats har varit fullt acceptabla, men kontraktsförbehållet om dans och spritförbud har satt stopp för vidare diskussioner.
– Det är därför vi blivit av med öns enda samlingslokal, säger bittra öbor.

Text: Th. Körling
Foto: Lars G. Södberblom

Utdrag från Göteborgs-Posten 15 april 1969
Publicerat med benäget tillstånd av Göteborgs-PostenSkylten ovan är skänkt av Karl-Anders Karlsson. Han skriver om det sedan slutet av 1930-talet torrlagda gamla etablissemanget:

”Missionskyrkan hade köpt upp restaurangen omkring 1969 med intentionen att avveckla den. Man berättar att en procession gick ner till Brattens brygga med vin- och spritglas, som tippades i havet. Grogg-glasen undantogs, de kunde tjäna som mjölkglas åt barnen.

I april 1969 brändes så byggnaden ner, enligt tidningsartikeln ovan. Min sambo och jag med tre systrar hade året innan förvärvat Hus 84 som sommarställe, numera Brattenvägen 32B. I september 1969 hade vi ett släktmöte och gick runt på ön och inspekterade bl.a. hotellet, som fanns kvar på höjden, senast använt av Svenska Turistföreningen. Halvt övertäckt av askan efter restaurangen och blöt och delvis skadad fann vi skylten tillverkad av tretex, en slags porös board, med bredd 120 cm och höjd 55 cm. Vi tog hand om skylten, som bevarats i vår fastighet sedan dess.

Karl-Anders Karlsson”