Styrsö Sockens Hembygdsförening

Bergströms – ett bemärkt hus

Byggnaden 1902 sedd från den nybyggda badrestaurangen. I fjärran byggmästare Johanssons villa Framnäs.

Byggnaden som ligger mittemot dagens vårdcentral vid Styrsö Bratten, har en omväxlande historia. Inte bara familjen Bergström har haft café här – här fanns redan tidigare café och biljard. Här är en länk till Google maps.

En närbild från öster. Observera ”sillsalladen” – unionsflaggan som skulle vaja till 1905

Fastigheten är Styrsö Nordgård 2:70 och byggnaden kallades tidigt Godthem. Den låg ytterst centralt till i det intensiva badliv som familjen Öberg var med att utveckla i slutet av 1800-talet. Vem som uppförde byggnaden är inte känt, men fastigheten såldes av familjen Öberg till Edith Johnsson 1897. Hon var född i Illinois 1868, men ville alltså söka lyckan i den svenska badorten och hon arrangerade en biljardsalong som syns på bilderna från 1902.

Edith Johnsson gifte in sig i Wiktor Ahlströms familj – en göteborgare som bedrivit caférörelse på Korsgatan i Göteborg sedan 1901, där det fortfarande är verksamt.

Unik bild från Hembygdsföreningens vykortssamling. Kortet är sänt 1903 och visar från vänster 1902 års restaurang, Turisthotellet på höjden (obs avsaknaden av träd), Edit Johanssons biljard och café samt Villa Lyckhem längst till höger. Lyckhems historia kom att bli sammanflätad med Bergsströms.

Ahlströms kondis sett från Brattenvägen

1928 brann huset ner till grunden, men Ahlströms byggde upp en ny byggnad med dansbana inne på gården.

Vid denna tid var Sällskapet Arbores mycket aktiva på Styrsö Bratten, med planteringar av träd och anläggandet av parker. Många prominenta badgäster var medlemmar och man behövde ett klubbhus. 1941 köpte man därför fastigheten för idka klubbverksamhet inom sällskapet.

1948 beslöt Arbores att sälja fastigheten – nu till James och Alma Bergström som återupptog caférörelsen och bosatte sig på andra våningen. Den som kände Alma och var artig och snäll kunde ibland utverka varor som inte gick att få på annat håll. Men bara i ”nödfall”, vilket var något som Alma själv bedömde.

Alma på caféet 1950. Bilden är tagen mot Brattenvägen och dagens vårdcentral.

Caféet drevs av Alma Bergström fram till 1980, då driften togs över under ett antal år av Margareta Bjurefalk tillsammans med hennes sambo österrikaren Franz Hauser. Av intresse är vidare att Almas son, tillika på ön välkänd snickare, Åke Bergström, var den som skötte husets löpande drift och underhåll under Almas innehav.

Almas café 1978. Bild Frank Engelbrektsson

1988 köpte Gunnel och Kent Johansson fastigheten. Man hade en kläd- och skoaffär (kallad Westy’s), men 2003 överläts fastigheten till nya innehavare. Affären ändrades till hår- och skönhetsvård, samt optiker.

Bergströms 2013 med butiker

Bildsamling och research, Marinette Törnqvist

Källor:
Styrsöhus med minnen – Ebba Adrian-Palm
Sommargäster på Styrsö – Lars Tobisson
Frank Engelbrektsson, Lars Melin Styrsö
Fastighetsregister, kyrkböcker från Riksarkivet