Styrsö Sockens Hembygdsförening

Asperö och de andra öarna

Det går inte att förneka att befolkningen på de sex bebodda öarna i vår socken har utvecklat olika karaktärer sedan de började befolkas på 1500-talet. Lika stark som sammanhållningen alltid varit under de många prövotiderna, lika utmärkande är det lokalpatriotiska småskojet som förmärks när man träffas öbor emellan. De olika öarnas förutsättningar uttrycks i en uppsats *) i Övärdar-projektet:

”Var och en av södra skärgårdens öar fick sin egen utveckling under 1800-talet. Styrsö utvecklades till centralort. Där fanns god tillgång till odlingsbar jord och goda hamnar för en ny spirande fiske och sjöfartsnäring. Donsöborna som inte hade så god tillgång till jord, fick därför ägna sig mer åt fiske och sjöfart. För vrångöborna kom fiske och jordbruk i första hand, men de skötte dessutom lotsningen av fartyg genom södra farleden till Göteborg. På Köpstadsö hade hantverk och sjöfart en framträdande plats. På Brännö var jordbruk och boskapsskötsel länge huvudnäringen. Efterhand som sjöfarten på Göteborg ökade kom alltfler att söka sig till lotsyrket, ofta i kombination med andra näringsfång.

När det gäller Asperö fördubblades befolkningen under 1800-talet. I början på seklet hade de flesta jord att odla på och kunde även hålla sig med ko och gris. Detta, tillsammans med ett utbrett garnfiske efter plattfisk, torsk, lax och skaldjur gjorde att man kunde skaffa sig mat för dagen. Många skaffade sig kontanta medel genom att sälja sina fångster via hemförsäljning i kusttrakterna och torghandel i Göteborg.”


Asperö från Övärdarnas ö-broschyrer – klickbar

En annan jämförelse av upplevelsen av de olika öbefolkningarna gjordes av fotografen Hedda Ekman i sin släktkrönika 1897 som den intresserade kan ta del av.

Befolkningens särskilda värderingar syns inte minst om man fördjupar sig i hur man röstade i riksdagsvalet 2014 enligt bilden härunder.


Jämförelse mellan öarnas röstfördelning och hela rikets

Ett kuriosum gällande Asperö är berättelsen från 1700-talet om pigan Karin Eriksdotter, som gillade vackra kläder. Om detta har vår egen Lasse Dahlquist diktat en visa som man kan läsa om här.

Hursomhelst vill vi rekommendera till studier det utmärkta arbetet som utfördes om bl a Asperö/Rivö i Övärdar-projektet som du kan läsa om i denna länk.

*) Citatet är hämtat ur Historisk återblick om Asperö och Rivö i EU-projektet ”Övärdarna på Västkusten” som du kan läsa i denna länk.