Styrsö Sockens Hembygdsförening

Arkitekturen…

Arkitekturen på öarna – ett gemensamt intresse

På promenaden stöter vi hela tiden på dem… Byggnaderna från förr och nu. På naturstigen omges vi av slipade berghällar och beväxning – samma skepnader från tid till annan. Men i bebyggda områden ser vi skapelser utifrån ideal som växlat över tiden. Modet har sin gång…

Man kan undra om det var bättre förr. Fast då måste man bestämma vad som var ”förr”. Ibland har snickarglädje fått komma till uttryck i bebyggelsen, ibland har underhållskostnaderna styrt att vi börjat med eternitplattor och fasader som rensats från utsmyckningar.

Här har vi några exempel på arkitekturens växlingar som kan vara intressanta att fundera över.

Hotell Kattegatt uppfördes i tidstypisk stil 1894. Bild GSM.

Idag visar Kattegatt upp en mer avskalad stil

Restaurangen på Styrsö Bratten som nybyggd ca 1904. Bild GSM.

Restaurangen Styrsö Bratten under 1930-taletRestaurangen i funkisstil på 1930-talet. Bild MTS.

Den gamla stamfastigheten Framnäs’ utseende 1978. Bild ur Styrsö 1978, Frank Engelbrektsson

Framnäs 2011 återbördat till utseende liknande stilen i början av 1900-talet

Mörnerska huset 1900 med all sin snickarglädje

Mörnerska har numera fått spiktegel och swimmingpool

Vad som är vackert eller fult är upp till var och en att bedöma, men man kan ju fundera lite över hur arkitekturen i vår hembygd här på öarna påverkar oss och de som gästar oss. För utseendet betyder mer för hembygden än man tror!

Peter Andersson