Styrsö Sockens Hembygdsförening

Artiklar

Våra artiklar är gammalt och nytt material som handlar om vår hembygd. Välj artikel i menyn till vänster.

Västkustfisk och Västkustfolk – fin film från 1948 om kustens industrier och fiske

Unik plantering på Styrsö – utförligt dokument om Arbores skog

Buskär och Freden vid Brömsebro – om det danska flaggskeppet vid Buskär

Livet i Byn – i vardag och fest – en stämningsfull betraktelse av Carin Asplund

Första samhällsnivån – Ulla Herlitz skriver om demokrati och samhällsansvar

Fakta om Vinga fyrplats – publicerat vid 100-års jubileet 1990

Folkminnen – skrock och riter från hedna tider

Styrsös Sandvik – omvandlingen från badplats till storhamn

Ett sjömansbrev från 1901 – en hälsning hem från en ung sjöman från Vrångö

60 års tidningsklipp – Rosalie Christensens unika samling på biblioteket

Styrsös läsida – kurort sedan 1893 – noteringar om vårdinrättningarna på Styrsös ostsida

Styrsös skolor – några gamla bilder och djupdykning i ”Styrsö socken”

Styrsö under Älvsborg – funderingar över herrarna som styrt över oss

Ryska musiker på Badhusrestaurangen – arkivstudier från badhusepoken

Uppsatsbok från 1915 – intressant lärobok om konsten att skriva uppsats och annat – 64 sidor

Klockarebostaden – artikel om Dahlins på Styrsö ur GP från 2009

Fyrplatsernas folk på 1900-talet – berättelse från en som bott och verkat på plats

Filmen om Styrsö Pottan – bilder från militäranläggningens inre

Barnmorskan Maria Eriksson – trotjänare i öbornas tjänst

Sjömännen under 2:a världskriget – om hjältemod och ond bråd död

Styrsös äldsta hus – en studie av det som kan vara Styrsös äldsta hus

Hästskor minner – uppsats om hästskor som fått ny användning

Livet som skärgårdsdoktor – Urban Brunell berättar

Minsprängningen av ”Almy” 1940 – dramatik vid Vinga under 2:a världskriget

Styrsöbolagets historia – från 1830-talet och framåt

Vinga – den västligaste – smått och gott om vår kända fyrplats

Skärgårdsflickan – en gammal dikt om det dramatiska livet i skärgården

Vargö – sill, mink och värdshus – en beskrivning av ön och dess bebyggare genom tiderna

1800-talet – en kursändring – noteringar om Napoleons omdaning av Europas karta

Hur var det 1916 – vår beskrivning över den tiden i samband med Hembygdsförbundets 100-årsjubileum

Laga skifte på Asperö – redovisning i pdf över många års förhandlingar

Vingamynt på Brännö – intressant fynd från Sagornas tid

En vanlig dag med lotsarna på Vinga – ett reportage från 1986

En vakt på Böttö – hur livet på Böttö fyr kunde vara på 1960-talet

Styrsö Sockenbok – hela boken som text med källhänvisningar och allt!

Kappsegling – ny sport – i alla fall vid början av 1900-talet

Morfar har berättat – den fina visans bakgrund med text och sång

Känsö Knalt – den gamla fiskefyren på Känsö

Asperö och de andra öarna – särskildheter i Södra Skärgården

Styrsö i Samverkan – nytt föreningssamarbete för bättre dialog mellan beslutsfattare och boende på Styrsö

Fredrik åkare på Styrsö – verkligheten, visan och det tragiska slutet

Hembygdsföreningen bildas – två viktiga dokument för bildandet på 1930-talet

Litet om fårhållningen på Styrsö på 1800-talet – artikel av Ulf Carlberg

Telegrafisten Anton Hansson, Vinga – Lite fakta om Evert Taubes litterära skapelse

Brattens kiosk – kortfattat med bilder om den gamla kioskens historia

Briggen Rasks förlisning 1896 – Roger Julin från Vrångö rapporterar om en dramatisk händelse med lyckligt slut

Värnandet av Hembygden – en erinran om Socknens militära betydelse genom tiderna

Solvik – historien om ett hus – Urban Brunell berättar om huset på Skäret och dess boende

Briggen Johannas förlisning 1899 – bragdräddning av Vrångölotsarna

Jänken på Vrångö – förklaring till varför ängen kallas så och lite om ostindiesjöfarten

Krigen i Skärgården under 1600- & 1700 talen – lärorik beskrivning av förhållandena i Skärgården under ofärdsåren i konflikterna med Danmark

Vrångö lotsutkik – bilder och berättelser om lotsar på Vrångö och Tistlarna

Lotsvillorna på Brännö – om hur lotsarna kunde beställa hus ifrån Ale härad

Får med god smak – intressant artikel om fårens matvanor

Daniel Johansson 90 år – en verkligt genuin styrsöbo

Tistlarna – vår sydligaste ö med fyr, lotsplats och unik miljö

Alkohol och väckelse – ett kåseri om villkoren i skärgården

Sveriges nationaldag – lite fakta om vår svenska dag

Styrsövalsen – Favorit från 1944 av Jules Sylvain – noter och ljudfil.

Gammalt mynt på Öbergska – antikt fynd i Kryddträdgården

Ungdomens medborgarbok – spännande inblick i 1930-talets värderingar om sunt liv

12 snuskiga rader – intressant artikel om begränsning av det fria ordet på Styrsö 1953

Smörbaggen – Beskrivning av ett unikt museiföremål

Tull – inkomst för stad och stad – betraktelse om tull och smuggling i skärgården, särskilt under Kontinentalblockaden

GP besöker oss 1941 – lyrisk beskrivning av reporter hänförd över sommarfagra Styrsö

Hembygdsstugan invigs 1939 – Reportage i Handelstidningen med redogörelse för ryggåsstuge-studier

Sommaren 2013 i bilder – som det låter – 41 bilder med skärgårsliv

Styrsö Pottan – naturskönt före detta kanonbatteri

Dalvillan – ett bemärkt hus på Styrsö Bratten med intressant historia

Vad arkeologerna fann i gräsmattan 2012 – en arkeologisk rapport

Bilder från förr och nu – en jämförelse med dagens utseende

Arbores – om föreningen och vårens arbetsdag 2013 på Bratten.

Kontinentalblockaden – en storpolitisk affär i början av 1800-talet som blev ytterst lönsam för många öbor – i bristen på sill!

Bergströms – ett bemärkt hus på Styrsö med intressant historia

Ekmans seglingar 1900 – tre sidor från Hedda Ekmans familjekrönika

S.N.U.S. – en undomsatsning – Om danspråmen vid Styrsö Tången

Promenad bland Styrsös stenåldersboplatser – en guidad tur

Lotsen Casper Mathesson – ombord på Götheborg som förliste 1745

Brännö – lotsböndernas ö – skrivet av Ulrika Bränning 1993

Brännö lotsutkik – intressanta uppgifter om bl a signalering

Helge Bjulén, Brännö – historiska böcker av stort värde

Kyrkeklevet – bilder som visar utvecklingen av ”passet”

Från Byordning till samfällighet – artikel om gammal rättskipning och byagemenskap

Albert Höögs förlisning 1920 – en berättelse om ond bråd död

Öbergskan i pressen – en svängig tidningsartikel

Arkitekturen på öarna – ett gemensamt intresse

Vykortet 1903 – en ytterligt dramatisk historia om djärva bedrifter

Hedda Ekman – fotograf och prominent sommargäst

Fisket som näring – som alla andra fiskelägen?

Bagare Johannes och systrar på Tången

Otto Rob. Landelius – lyrisk skärgårdsskildrare

Känsö – 163 år som karantänsstation

Bravik 1900 – en unik bild över några av de första sommarvillorna

Brandkåren eldar 1969 – särtryck ur Göteborgborgs Posten om brännandet av sommarrestaurangen

Nya Hafsbadet 1902 – särtryck ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning  1901

Stigfinnarna gör Styrsö fint

70-årsjubileet – nyupplägg av bilder mm från vårt jubileum 2007