Styrsö Sockens Hembygdsförening

Studiecirkel 2017 om Styrsö By

Styrsö år 1800

Hembygdsföreningen planerar att starta en studiecirkel kring ämnet ”Styrsö By” i höst. Vi skall samla foton, dokument, föremål, kartor och berättelser för att sedan göra en utställning om Styrsö By på Öbergska under 2018. Vi träffas första gången lördagen 7 oktober på Öbergska, Hembygdsrummet, kl 14.00, där vi planerar innehåll, tid och plats för möten under hösten och vintern. Alla intresserade är välkomna till mötet!

Anmälan till Ulla Herliz, 0703-62 82 34, [email protected]

>> Läs mer! >>