Arbores – förening med traditioner


En av de äldsta föreningarna i socknen är Arbores, som instiftades redan 1886. Det var efter upprop av Gustaf Årre, som trött på öns i sitt tycke eländiga kalhet på 1870-talet fått en storslagen idé: Styrsö skulle förskönas!

Infört 13 april 2013  
*************************
Tillägg 25 mars 2018 längst ned

Årres idé vann gehör hos sommargästerna. Man bildade ett sällskap, vars syfte skulle vara att ”anlägga och underhålla skogs- och parkplanteringar, vägar, promenader och vattenbrunnar samt vad i övrigt kunde vara till nytta och trevnad för ön”. Under den stora badortsepoken runt förra sekelskiftet fraktades nödvändig jord ut till det kala Styrsö och man planterade träd och växter på olika platser, inte minst i den vidsträckta sluttningen väster om Brattenvägen.

Som komplement till de stärkande salta baden i kall och varm miljö arrangerades möjligheter för rekreation och lustigheter. Man hade seglingstävlingar och på midsommar började man tidigt att anordna midsommarstång och sedvanligt firande på den stora ängen vid Bratten. Under en tid på 1940-talet innehade man cafébyggnaden i hörnet av Brattenvägen och Brattenskogen som klubblokal.


Per Josefson Arbores ordförande 2013

Tiderna förändras

Ingenting är som bekant alldeles beständigt och efter en period av omtalade och lyckade festarrangemang på 1950 och -60 talen har Arbores alltmer fått koncentrera sig på grundverksamheten med underhåll av den skira skog som nu alltmer bredde ut sig. Visserligen fick man oväntad hjälp av den stora septemberstormen 1969, då skogen sargades svårt, men röjning och nyplantering var ett tungt arbete. Midsommarfesten håller man dock fast vid (se bilder från 2012), trots att det blir allt svårare för styrelsen att få hjälp med det manuella arbetet.

Skogsdagar

Två gånger om året samlas man för att ta itu med röjning och rensning av Arbores skog. När redaktionen denna gång på våren 2013 besökte skogsdagen var det enligt uppgift förhållandevis många frivilliga krafter som ställde upp. Glädjande nog har en ny kategori av krafter visat intresse: bofasta pensionärer! Här följer några bilder från röjningen.


Gunilla är föreningens kassör


Lennart och Rolf diskuterar med Per detaljer på midsommarstången


Glädjande många hade ställt upp på skogsdagen


Siv och två Lennart tar sig en välförtjänt grillkorv i pausen

Vi kunde notera att de som nu börjar visa intresse för Arbores uppdrag att hålla Styrsö så förskönat som stiftarna en gång avsett är vanliga bofasta styrsöbor; pensionerade kraftkarlar, ambitiösa kvinnor, fritidspolitiker, professorer och barnfamiljer. Det är glädjande att det som en gång var sommarsocietetens tummelplats, äntligen börjar ta form som en hela öns angelägenhet. Det finns anledning att stödja Arbores arbete för att hålla vår hembygd i ett angenämt skick.

Läs mer om Arbores på deras webbplats!

Karl-Anders, Rolf och Linda

Peter Andersson

Tillägg 25 mars 2018

Under 2017 uppkom diskussioner bland styrsöborna om inriktning och skötsel av Arbores skog. Vissa menade att området inte hålls i sådant skick som grundarna avsett och ifrågasatte florans sammansättning på en skärgårdsö som Styrsö.

I anledning av detta har styrsöbon Karl-Anders Karlsson, professor emeritus, förfärdigat en personligt hållen inlaga avseende florans sammansättning. Det finns även en klargörande del om ek och båtbyggeri - även skrönor. Den omfattande studien kan hämtas här: Del 1 | Del 2

 

Förening:

Styrsö Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2013-04-13 16:28:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Styrsö Sockens Hembygdsförening (2021-11-24 19:27:05) Kontakta föreningen