Styrsö Sockens Hembygdsförening

Skärgårdsord

aln 59,38 cm
backa, backefiske långrev
backesplitt träskena att fästa backans krokar
bankskuta båt för fiske på fiskebankar långt från kusten
bomtrål trål med bottenstång som håller isär redskapet
brigg tvåmastat segelfartyg m råsegel o märsar på båda masterna
båda, både undervattensklippa
båk pyramidformat sjömärke
böta laga
drivgarn fiskegarn som flyter (driver) vid vattenytan
dörj fiskerev med krok (o blänke) som drages av båt
essing, äsing förstärkning i relingen för årornas pinnar
famn längdmått, 1,78 m
fjärdingsväg 2672 m
flytgarn fiskegarn som flyter (driver) vid vattenytan
flå flöte
fläcka, fläka klyva i två delar
fogelfri fredlös
Franco Porto frihamn där varor kan lastas om tullfritt
furnerare leverantör
förtoning avbildning på sjökort e dyl av viss landkontur
galeas mindre segelfartyg med akterspegel
galär grundgående örlogsfartyg för rodd/segel
garn fiskeredskap med duk av nät
gatt hål, smalt sund
hukare, huckert krokfiskefartyg, flatbottnat lastfartyg
hyttefat sump vid hemmabryggan
julle mindre båt, ofta buktig
karantän begrepp (40 dgr) för smittskydd
kastblock block med lätt öppningsbart fäste
klinkbyggd skrovbrädor om lott
klåv sprickdal i bergås
klåva, klåvor bunt
koster välseglande, bred båt med spetsakter
kravell skrovbrädor kant i kant
kutter snabbseglande fartyg med vass för (cut)
kvase, kvasse segelfartyg med sump
kåg mindre öppen båt ibland med segel
käring sjömärke (att runda)
kölhala kränga ett fartyg i sidled, bestraffning; dra en person under kölen
laggkärl runt kärl uppbyggt av laggar, t ex tunna
landvad vad som sätts från land
ljuster fiskredskap, ofta med flera tänder, som högg fisken och höll fast den
långskepp vikingaskepp
läst 2448 kg
mej, me riktmärke vid navigering
not vad (Västkusten)
platting tågvirke anbragt som skydd mot slitage
Porto Franco frihamn där varor kan lastas om tullfritt
prejbåt båt att preja med (lotsning)
Reffsund sundet vid Rävholmen
rhensk som kommer från Rhen, bl a vin
ryssja passivt fiskegarn som sätts vid stranden och leder fisken till en fångstbur i ändan
sjömil nautisk mil, 1852,852 m, numera 1852,0 m
skarpsill liten sillart, sardin, anjovis
skena skära musslan ur skalet
skuta mindre fartyg
skåd nätmaska
skålpund 425 gram
skäl blåmusslor (skal)
slup enmastat segelfartyg med gaffel- och trekanttoppsegel samt fast bogspröt
snurrevad vad som sätts från en båt i en cirkulär rörelse
snörpvad stor vad som kan snörpas ihop i botten
sprisegel fyrkantigt segel, fäst vid mastens akterkant och hålls utsträckt av smal stång
stasskarn mannen i land vid backefiske som for till staden med fångsten
stena sätta stenar som sänke på garn
strandsittare jordlös strandbo, småfiskare
stågarn sättgarn förankrat i botten
sättgarn garn som förankras till skillnad mot vad och trål
teln över/underdel på fiskegarn
tina tena, kupa, bur för fiske
tolag tullavgift
trål fiskeredskap bestående av en lång strutformad nätsäck som bogseras efter ett eller två fartyg
tåg, tao kraftig draglina
uttertrål trål med lämmar som håller isär öppningen vid fiske
vad fiskeredskap som dras ihop efter sättning till havs eller strand
vakare flöte, boj för fiskegarn
varde sjömärke, kummel
vrage, vragar flera sammabundna pålar för förtöjning
våle, vålor 10 stycken
väle flöte