Hembygdsgården


Hembygdsgården är arena för Stuguns hembygdsaktiviteter. Huvuddelen av hembygdsföreningens aktiviteter är förlagda till hembygdsgården. Här firas större högtider och här driver frivilliga krafter hembygdscafé under sommaren.

Huset bygdes på slutet av 1750-talet av byns egne kyrkobyggmästare Pål Pehrsson och tjänade som mangårdsbyggnad på hans gård Öståkern (Stugubyn n:r 5) fram till 1950-talet. Efter rivning och återuppbyggnad kunde huset 1967 återinvigas som hembygdsgård på den nuvarande platsen.

På området finns också en tänkt kopia av Gjurd Bodakarls första själastuga från slutet av 1200-talet. Här återfinns även ett antal 1700-talsbyggnader från Skallsjön, en skogsarbetarby nordväst om Borgvattnet. Byn revs i samband med skogsbrukets mekanisering runt 1970.

Hembygdsföreningen äger också Krutholmen mitt i Indalsälven och den vackert belägna sågplatsen samt såghuset vid Kvarnån. Planen är att såghuset skall inrymma föreningens vagnar, körredskap och andra större inventarier.

Förening:

Stuguns Hembygdsförening

Skapad av: (2012-05-20 23:24:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stuguns Hembygdsförening (2020-03-27 16:14:55) Kontakta föreningen