Stugubygden


Stugun ligger i Östjämtland längst Indalsälven på c:a 300 möh. Den centrala bykärnan har varit befolkad sedan slutet av 1200-talet och år 1990 firade Stugun sitt 700-årsjubileum. Landskapsbilden domineras av Indalsälven och det lodrätt stupande Stuguberget. Byn tillkom på initiativ av ärkebiskopen i Uppsala. Syftet var att ge härberge till de pilgrimmer som vallfärdade till S:t Olofs grav i Nidaros (Trondheim).

Främst under senare delen av 1700-talet tillkom övriga byar inom Stuguns socken. I och med skiftesreformerna under 1800-talet sprängdes bykärnan och det uppkom bebyggelse längs hela älvdalen. Sågverksepoken under senare delen av 1800-talet innebar byns ekonomiska storhetstid. Stuguns många välbevarade och imponerande mangårdsbyggnader bär fortfarande vittnesbörd om detta.

Skogen utgör fortsatt en viktig näringskälla och under senare delen av 1900-talet fanns en betydande sågverksindustri i byn. Sedan mitten av 1900-talet har även Stugun känt effekterna av fortgående urbanicering, centralisering och landsbygdsavfolkning. Positivt i denna trend är att ett förhållandevis stort IT-företag driver sin verksamhet i Stugun.

Kusinerna Pål Pehrsson och Anders Nilsson var verksamma under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal och torde vara Stuguns mest framstående inbyggare. Pål Pehrsson var bl a kyrkbyggmästare och uppförde inte mindre än åtta kyrkor. På ytterligare sex platser byggde han enbart klockstapeln. Det hus som från 1780-talet utgjorde mangårdsbyggnad på Pål Pehrssons gård Öståkern tjänar i dag som Stuguns hembygdsgård. Pål byggde Stuguns g:a kyrka som sitt första verk och sonsonssonen Salomon är ansvarig för skotthålen i kyrktuppen!

Anders Nilsson, bonde på Backgården, var under tidigt 1800-tal Jämtlands ende riksdagsman. Han spelade en betydande roll dels vid antagningen av 1809 års regeringsform dels vid tillkomsten av Jämtlands län ett år senare.  Hembygdsföreningen  förvaltar i dag några av Anders Nilssons möbler.

I närtid återfinns prästsonen och radioprofilen Per Martin Hamberg samt kompositören och visförfattaren Ulf Peder Olrog. De var verksamma på riksplanet men hade släktrötter i Stugun.

Förening:

Stuguns Hembygdsförening

Skapad av: (2012-05-17 13:03:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stuguns Hembygdsförening (2019-01-28 15:53:08) Kontakta föreningen