Om Strömsdal


Historia

Strömsdals bruk är sedan 1720-talet ett av fem bruk i Säfsnäs socken och bildade tillsammans med Gravendal, och senare även Tyfors, Gravendalsverken. Bergsingenjören Sebastian Grave från Filipstad lät bygga en hytta i Strömsdal 1727 för att kunna förse Gravendals hammare med tackjärn. Förutsättningar för en lyckad industrisatsning var goda, här fanns vattenkraft och rikligt med skog och ett malmstråk hade Grave funnit i norra Ljusnarsberg.

(Hyttan i Strömsdal)

Så dröjde det ända till 1873 innan nästa stora förändring i bygden. Då byggdes järnvägen mellan Hörken och Fredriksberg och Strömsdal blev en centralort för järnvägen. I samband med järnvägsbygget uppfördes i Strömsdal järnvägsverkstad, gjuteri och lokstallar. En såg byggdes 1877. På själva bruket hade förut bott endast ett 20-tal personer, nu dröjde det inte länge förrän det bodde omkring 250 personer där. Åtta stora arbetarkaserner och ett skolhus uppfördes omkring 1880. Detta var en blomstringsperiod för Strömsdal och den varade fram till 1909 då först hyttan slog igen, sedan följde slag i slag nedläggningar, gjuteriet, sågen, järnvägsverkstaden flyttade till Gravendal 1920 då lokstallarna var för små för de nyinskaffade loken.

Den arbetsföra befolkningen sysslade nu huvudsakligen med skogsarbete. En massaindustri hade vuxit upp i Fredriksberg och sågverket i Hällefors behövde timmer.

Järnvägen lades ner, persontrafiken upphörde årsskiftet 1939-40. Godstrafiken uppehölls på vissa sträckor fram till 1945. Sedan revs bandelen Hörken - Gravendal.

Skolorna avvecklades, småskolan 1946, folkskolan 1961. 1964 ersattes postkontoret med lantbrevbäring och affären upphörde ungefär samtidigt och ersattes med butiksbuss.

Förening:

Strömsdals Hembygdsvänner

Skapad av: (2012-12-09 17:01:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Strömsdals Hembygdsvänner (2018-12-31 08:47:31) Kontakta föreningen