Verksamhet


Föreningen bedriver i enlighet med den angivna målsättningen bland annat följande verksamhet:

  • Den mörka årstiden ägnas i huvudsak åt studier, forskning och dokumentation.
  • Styrelse- och medlemsmöten hålls dock regelbundet, bland annat för planeringen av sommarens aktiviteter m m.
  • För sommarens huvudaktivitet, Strömsdals dag under Säfsenveckan, läggs ett stort arbete ner på planering, förberedelser och genomförande.
  • Vidare är deltagande i projekt, glesbygdssatsningar och utbildningar av olika slag exempel på annan verksamhet.
  • Under den ljusa årstiden läggs mycket arbete på att vårda föreningens byggnader och området runt dessa. Det är dels det löpande underhållet och dels nya projekt som olika arbetsgrupper ansvarar för.

Image     Image     Image

Efter årsmötet, då planeringen för innevarande år fastställs, visas möten och aktiviteter i en årsöversikt "Möten och aktiviteter 20XX" i menyn.

I verksamhetsrapporten, som också läggs fram på årsmötet, redovisas genomförda aktivitetsdagar varje år. Till detta kommer ett flertal dagar som arbete utförs av enskilda eller arbetsgrupper vid andra tillfällen.

Förening:

Strömsdals Hembygdsvänner

Skapad av: Christer Nilsson (2018-12-16 17:59:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Nilsson (2018-12-31 12:38:47) Kontakta föreningen