11.4 Verktygsboden

 

 

”Verktygsboden” byggdes under våren 1997 av Christensen Bygg. Inredningen, som består av tre stycken små bodar och ett större rum, byggdes av Olle Ohlsson. De små bodarna är sedan inredda som Snickarbod, Fiskebod och Skomakeri.

I Snickarboden finns de verktyg man behövde för att kunna laga kälkar och vagnar m.m.

I Fiskeboden finns diverse fiskegrejer av mindre format som man behövde vid yrkesfiske och på fritiden.

I Skomakeriet finns skomakarens verktyg samt en skomakarmaskin.

Det större rummet är fyllt med gamla utombordsmotorer, gamla telefonapparater samt en hel del osorterade föremål.