2. Styrelse och funktionärer

 

Ordförande
Karin Boström
076-539 91 43
[email protected]

 

Medlemsfrågor, kassör
Eva Soldemark
072-534 36 25
[email protected]

 

Anita Granstedt Strandgård, sekreterare
073-038 05 61
[email protected]

 

Mats Ahlberg, ledamot
072-325 40 88
[email protected]

 

Eva Gebelius, ledamot
070-536 59 81
[email protected]

 

Lennart Lindgren, ledamot,
vice ordförande
070-316 80 85
[email protected]

 

Birgitta Thunblad, suppleant
070-968 62 83
[email protected]

 

Sven Bertil Bergendahl, suppleant
070-513 18 93
[email protected]

 

Henrik Paulsen, valberedning, sammankallande
070-968 45 48
[email protected]

 

Britt-Marie Ohlsson, valberedning
070-668 21 38
[email protected]

 

Jan-Ove Tannsjö, valberedning, suppleant
076-050 73 72
– – –

 

Lennart Karlsson, revisor, sammankallande
070-966 55 15
[email protected]

 

Eva Waerner, revisor
073-377 13 20
[email protected]

 

Sara Bråtman, revisor, suppleant
070-817 66 73
[email protected]

 

Britt-Marie Ohlsson, adjungerad, (Museet, dokumentation, mm)
070-668 21 38
[email protected]ail.com

 

Olle Ohlsson, adjungerad, (Museet)
070-630 04 70
[email protected]

 

Annika Olsson, adjungerad, (Loppis)
076-050 73 72
– – –

 

Margareta Fredholm Hejdenberg, adjungerad, (Loppis)
070-589 71 34
[email protected]

 

Hans Severinson, redaktör Medlemsskriften
070-760 12 60
[email protected]