Böcker


Föreningen har i sin boksamling ca 350 böcker. De huvudsakliga områden som samlingen omfattar är etnografi (folklivsforskning) , hushålls- och handarbeten (i vid bemärkelse), geografi och historia. Därför hittar man ganska lite ren skönlitteratur i samlingen. Bland de böcker som finns i samlingen märks vackra fotoböcker om skärgården, böcker med bilder från vår bygd i äldre tider, böcker om folkdräkter, seder och bruk samt slöjd-, stick- och broderibeskrivningar.

Böckerna är dokumenterade i ett register, som dels är placerat i föreningens dator i Stockstugan, dels i pappersform vid bokhyllan, också i Stockstugan. Registret i datorn är öppet för besökare, som därmed lätt kan leta i samlingen genom att göra sökning på någon författare eller någon boktitel eller del av någon boktitel.

Böckerna står i ordning efter DDK*-nummer och inom ett DDK-nummer är böckerna uppställda i alfabetisk ordning efter författare och titel. För att avskilja böckerna med de olika DDK-numren så har vita ”knubbar” för respektive DDK-nummer satts in mellan böckerna, se bild ovan. Bokregistret förtecknar böckerna dels i ordning efter författare och titel, dels i den ordning de står i bokhyllan.

Föreningens boksamling är ej avsedd för hemlån utan för att användas på plats, t ex för enskilt studium eller för de olika arbetsgruppernas verksamhet. När en bok tas ur hyllan skall en lånesticka sättas in för att underlätta återställning på rätt plats.

*) DDK betyder Deweys decimalklassifikation, ett boksorteringssystem, som med tiden kommer att ersätta det vi hittills använt för bibliotek i Sverige.

Förening:

Strömma Hembygdsförening

Skapad av: Mats Ahlberg (2019-03-03 23:24:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mats Ahlberg (2019-11-06 09:44:10) Kontakta föreningen