Museiföremål


Här finns en länk till hela databasen i Kollektivt Kulturarv. I dagsläget innehåller databasen bara textinformation om föremål. Även här går det att söka med valfritt sökord. Att även lägga in fotografier på föremålen är ett kommande projekt för föreningen.

Till databasen i Kollektivt Kulturarv klicka här!

Editerad av: Mats Ahlberg (2019-03-05 06:59:49)