Vårt kulturarv


Nu är vårt kulturarv tillgängligt!

Strömma Hembygdsförening har snart 40 år på nacken. Redan flera decennier innan dess började vår nestor Sigvard Lönnqvist att metodiskt samla föremål, bilder, kartor och berättelser över bygdens förflutna. Sedan samlingarna överlåtits till vår förening har de år från år utökats, och blivit grunden till vårt museum.  Ett stort arbete är nedlagt på att registrera och systematisera bilder och föremål. Det är fråga om ca 4 000 föremål, 2 000 fotografier, 200 kartor och över 500 berättelser och tidsdokument. Föremål och fotografier har dokumenterats i varsin databas. De hittills olösta frågorna har varit: Hur gör vi samlingarna tillgängliga, och hur skyddar vi dem så att de i överskådlig tid förblir tillgängliga? 

Sedan år 2018 är vi anslutna till Stockholms Läns Museums digitala tjänst Kollektivt Kulturarv. Våra samlingar blir därmed allmänt digitalt tillgängliga och samtidigt skyddade för framtiden. Av fotografier är ca 1 200 överförda, av kartor ett hundratal. Hela vår tidigare databas över föremål är infört och uppdateras löpande med fotografier över föremålen.

I menyn uppe till vänster och under rubriken "Vårt kulturarv" finns nu undersidor och hjälpmedel för att på enklaste sätt få tillgång till kartor och berättelser, fotografier, föremål, böcker samt geografisk information om kulturobjekt. Direktlänkar till dessa undersidor finns även här inunder:

- Fotosamling
- Museiföremål
- Böcker
- Kartor
- Berättelser
- Torp, gårdar mm

Välkommen in och titta!
 

 

Förening:

Strömma Hembygdsförening

Skapad av: Mats Ahlberg (2019-03-03 23:17:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jenny vowden (2021-07-08 23:40:47) Kontakta föreningen