Tack för att du är eller vill bli medlem i Strömma Hembygdsförening!

Vi behöver dig mer än någonsin för att vi ska kunna fortsätta att driva vår förening. Förhoppningsvis kan vi nu i år återigen börja erbjuda aktiviteter, utöver vår medlemsskrift. Vårens medlemskrift kommer i år ut inför årsmötet, som är senarelagt och planeras att genomföras i maj – så att vi delvis kan vara ute.

Vi håller även tummarna för att vi snart kan återgå till fler aktiviteter som till exempel helgöppet och att vi kan hålla Loppis, Café och museum öppet!

När det är dags igen för hembygdsgårdsöppet står Loppis, servering, museibesök och väntar på dig! Olika aktiviteter planeras att genomföras så snart det är möjligt, till exempel smide, musikunderhållning osv. i anslutning till öppethållande. Därutöver olika aktiviteter i form av torpvandring, Gökotta och i juni traditionsenligt en friluftsgudstjänst som arrangeras av Värmdö kyrka osv.

Hembygdsgården ”Backstugan” med servering och Loppis och Stockstugan/Museum (på höjden ovanför Backstugan) hålls normalt öppna från klockan 11.00 till 14.00. Grupper kan efter föranmälan få en guidad visning av Museet. Kom ihåg att kolla på vår hemsida så att du vet när vi återigen har vår verksamhet i gång.

Vi behöver inför årsmötet i slutet av maj, förslag på medlemmar för uppdrag i styrelsen och resurser som är intresserade av att hjälpa till med allehanda sysslor. Känner du någon tänkbar kandidat eller är du själv intresserad? Varmt välkommen med ditt förslag, per brev eller mejl!

Återigen tack för ditt stöd till Strömma Hembygdsförening och varmt välkommen om du vill bli ny medlem! Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad.

 • Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka verksamheten.

 • Du kan hyra vår fina samlingslokal i Backstugan mycket förmånligt.

 • Du får vår Medlemsskrift med normalt 2 nummer per år.

 • Du är varmt välkommen att vara med i våra arbetsgrupper:

  • Arbetsgrupp Museet. Arbetsgruppen fortsätter sitt spännande arbete med att dokumentera och katalogisera alla föremål och skrifter i museets samlingar. Gruppledare Britt-Marie Ohlsson.

  • Arbetsgrupp Bild och Foto arbetar vidare med att dokumentera, scanna och registrera föreningens omfattande bildarkiv. Här finns mycket att upptäcka. Gruppledare Jenny Vowden.

  • Arbetsgrupp Historia och kartor dokumenterar historier, berättelser och andra dokument om bygdens förflutna. Utifrån vårt omfångsrika arkiv och andra källor sätter gruppen samman historier, kartor och berättelser för publicering i vår Medlemsskrift samt i Länsmuseets Kollektivt kulturarv. Gruppledare Hans Severinson.

  • Intressegruppen Stickkaféet träffas för olika former av handarbete. Gruppledare Britt-Marie Ohlsson.

 • Har du något eget förslag på arbetsgrupp eller intressegrupp så finns såväl museum som hembygdsgård tillgängliga som lokaler. Över tid har vi till exempel haft filmkvällar. Kontakta föreningen för info och uppstartshjälp.

 • Samtliga medlemmar kallas till föreningens Årsmöte.

Medlemskap i föreningen kostar:
Enskild medlem: 200 kr per år
Familjeavgift: 350 kr per år
Föreningens PlusGiro är: 98 57 43 – 4
Ange namn, adress, telefon och e-postadress på PlusGiro-talongen.

Med vänliga hälsningar och varmt välkomna!

Styrelsen

Vårhälsningar från Strömma Hembygdsförening!

Editerad av: Jenny vowden (2021-03-31 21:58:39)