9.3 Arbetsgrupp ”Historia”

 

 

Vi är i färd att starta en ny arbetsgrupp för att samla berättelser, gamla och nya texter med anknytning till vår bygd och att ordna dem sökbart i en databas.

Mycket finns i föreningens arkiv och i våra olika skrifter genom åren som kan användas som underlag för vidare studier. Annat kan sökas i andra offentliga eller privata källor, t ex släktforskningar.

Det kan vara berättelser eller intervjuer som återger minnen från förr. Det kan gälla verksamheter i bygden, hus som byggts eller rivits m.m. Det kan också gälla äldre historia, från forntid till vår tid.

Vill Du medverka vid uppbyggnaden av denna arbetsgrupp?
Kontakta då gruppledaren Hans Severinson på tel 070-760 12 60.

 

Tänkbara ämnen att utforska kan vara:

 • Historien om ditt eget eller släktens hus
 • Stavsnäsvägens historia, sträckningar genom åren
 • Strömma Handel – från lönnkrog till outlet
 • Fågelbro Säteri i sammanfattning (mycket material finns)
 • Fågelbro Golf
 • Fågelbro Varv
 • Breviks Herrgård i sammanfattning (mycket material finns)
 • Herrviks Gård (numera riven)
 • Nora Gård
 • Hölö Gård
 • Strömmadal
 • Bullandö
 • Fagerdala Gård och Kapellet
 • Älvsala och Klubben
 • Lillienwalls bageri och båtar
 • Fagerdala industrier (Tempur madrassfabrik)
 • Fåglar på Värmdö – förr och nu
 • Sjöarna kring Strömma och Malma
 • Kustförsvar och marin verksamhet inom Värmdö
 • Busstrafiken till Fagerdala och Stavsnäs

Kanske även: Värmdö Kyrka, Strömma Gård, Strömma Pensionat (rivet), Naturfenomen (jättegrytor, grottor, gamla träd …), Fornminnen.


Kom med förslag!