Om oss

Hej och välkommen till Strömma Hembygdsförening! 

Strömma Hembygdsförening är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening för de som är intresserade av kulturhistorien, nutid och framtid inom vårt intresseområde, som är södra Värmdölandet inklusive Fågelbrolandet. Föreningens ändamål är att dokumentera och informera om den lokala historien, att tillvarata medlemmarnas och bygdens intressen samt att verka för en hållbar utveckling för vår bygd.

Strömma Hembygdsgård ligger nära Strömma Kanal, vilken förenar södra Värmdölandet med Fågelbrolandet, en spännande vattenväg ut mot Stockholms skärgård. Här finns en samlingslokal att hyra för upp till 35 personer samt ett hembygdsmuseum med betoning på samlingar från gods och gårdar i området. Förutom museiföremål, disponerar vi en omfattande samling av bilder, kartor, böcker, dokument och berättelser.

Styrelsen