7. Loppis

 

 

Det finns en lång tradition i vår bygd att lämna saker som man inte behöver till hembygdsföreningen. Vår loppis-verksamhet, som ligger i Backstugans källare, bygger helt på att föremål skänks till föreningen, och har blivit populär i vida kretsar på grund av det varierande och intressanta utbudet av glas, porslin, köksredskap, mm som erbjuds till förmånliga priser.

Vi kan dock inte ta emot elektriska och elektroniska apparater, böcker, kläder och andra textilier eller möbler.

Mindre saker Du vill skänka till Loppis kan Du ställa på Backstugans farstubro. Ring oss gärna så vi kan ta in sakerna. Bifoga gärna en lapp med information om gåvan och vem Du är (namn och telefon) som skänkt sakerna – vi kanske vill kontakta dig för att tacka och få veta mer om sakerna!

Vi är också mycket intresserade av föremål till museet, bilder till vårt bildarkiv, berättelser och gamla dokument.

Kontaktpersoner:
Annika Olsson, 076-050 73 72
Margareta Fredholm Hejdenberg, 070-589 71 34