Byggnader


 

Här kan du se alla våra byggnader på Hembygdsgården. Du kan även se en översiktskarta över hela området.

"Vi måste lyssna på vår historia, om vi ska förstå vår framtid"


Översiktskarta


Scan the QR-code for an audio tour of The Outdoor Muesem in other languages 

Image
 
 

 

Image

Image

 

Kansliet, Paul Olssons gården
Huset låg mitt i samhället ungefär där Vattudalstorget nu ligger. Byggnaden uppfördes efter den stora branden 1907, då 5-6 hus försvann i lågorna. Huset blev både bostad och måleriverkstad åt Paul Olsson och hans familj. 1967 flyttades huset ner till hembygdsgården

Idag används huset som föreningens kansli och är öppet året runt med bemannad personal. Här kan du bl.a. köpa medlemskap, Strömsboken, även de gamla böckerna, släkthäften, boka lokaler mm.


 

Image
Image
Foto: Maria Halvarsson Hoffman
 

 

Sockenskrivarstugan
Är det första huset när du passerar stora ingången. Det är en ryggåsstuga från förra hälften av 1700-talet och kan nog idag vara samhällets äldsta hus. Det var en slags föregångare till vårt kommunkontor och även boställe för sockenskrivaren och hans familj.

EFS skänkte huset till hembygdsföreningen 1931, och det placerades på föreningens första hembygdsgård som låg i Gärde. 1981 flyttades huset ner till hembygdsgårdens nuvarande plats. Image

Mullnäshärbret
Kommer från en gammal bondgård i Mullnäset i Hammerdal. Härbret är från 1800-talets mitt och användes som förråd för säd, kött med mera. Holmens bruk AB skänkte den och härbret flyttades till hembygdsgården 1958. Enligt lokal sägen skall kung Karl XV, medan han ännu var prins, ha övernattat i härbret under en av sina resor i provinsen. 

Image

Dansbanan
Är en åttkantig ca. 250 kvm stor rotunda som uppfördes av IFK Strömsund1993. Går bra att hyra till dans, fest med mera.


 

Image

Image
Foto Maria Halvarsson Hoffman
 

Lillvikslogen
Kommer från Lillvikens by. Den sexkantiga byggnaden byggdes under senare delen av 1800-talet och användes under många år som tröskloge med s.k. hästvandring. Logen flyttades till hembygdsgården 1960. Den används idag till den populära, årliga slöjdmässan som är öppen varje sommar sedan 1970-talet.


 

Image

Utställningshallen
Byggnaden uppfördes 1914 som en kvarn för malning av täljsten till talkmjöl, som användes vid papp och papperstillverkning och inom gummiindustrin. Till kvarnen hörde en lång magasinsbyggnad med välvt tak, till vilken en decauvillbana (flyttbart järnvägsspår) ledde från lastbryggan vid vattnet där pråmarna lade till med täljsten. Täljstenen bröts i Frostviken. I slutet av 1940-talet upphörde tillverkningen. Idag används hallen till utställningar och går bra att hyra för olika ändamål.

På övervåningen finns utställningar som gammal skolmiljö, Ebba Torvaldsens butik, Frisörsalong, Dr Wikströms mottagning, Sameutställning med mera. 


 

Image

Storlogen
Är en sammanbyggnad av Prästlogen (den högra) som ursprungligen stod på den prästgårdsjord som nu är hembygdsgården samt Digernäslogen som 1959 flyttades hit från f. riksdagsman Johan Olof Johanssons gård i Digernäs vid Storsjön.

Logen används som utställningslokal för de två utställningarna om Beppe Wolgers. 


Image

Utomhusscenen
Uppfördes 1987-1988 och på baksidan finns loger och toaletter. Bild från Dundermarknaden 2019 (Samir & Viktor)


Image

Kafé Tomten
F.d "Tant Elise-gården" låg vid Storgatan ungefär där kommunhuset finns. Byggnaden är ett 1700-talshus och en gång huvudbyggnad på en stor bondgård uppe i Gärde. Huset flyttades till Storgatan 1950-talet för att bli bostad och affärslokal till "tant Elises" föräldrar. Byggnaden är mest bekant som kafé och fick så småningom namnet Tomten, namnets härledning är okänt. Huset flyttades till hembygdsgården 1958. Kafé Tomten ett välbesökt kafé och öppet under sommaren. 


 

Image

Storstugan- Vedjeögården
På portalens överstycke står årtalet 1837, det år då den timrade parstugan byggdes på "Nolatgården" på "Öjudden" i Vedjeön. Nu kunde de som under årets alla tider kom farande efter Ströms Vattudal vara säkra på att få tak över huvudet i den ståtliga storstugan. Den inreddes under 1920-talet till en liten lanthandel som fungerade i tretton år innan den  slutligen lades ner. 

Idag trampar små fötter golvet då huset används som öppen förskola (Jamtli öppna förskola i Strömsund) med tidstypisk inredning och leksaker i trä.  Här finns två små affärsdiskar, Ica och Konsum. I rummet till höger finns ett gammaldags lekkök anpassat för barn och ytor att leka på.Image

1700-tals härbren
De två härbrena stod bredvid varandra ovanför Gärdevägen men på två skilda gårdar. Det större användes som sädesmagasin och det minde kallades, enl. protokoll för  "järnhäbbärjet" ett namn som tyder på att i det magasinerades råämnen för de smiden som utfördes på varje bondgård. De flyttades ner till hembygdsgården 1986.


 

Image

Image
 

Hjalmar Strömer stugan
Hjalmar Strömers barndomshem från Älghallen. Under 1920 och 1930-talen fungerade stugan även som Älghallens skolhus. Stugan flyttades till hembygdsgården 1958.

Image
Nils Hjalmar Strömer, född 21 juni 1849 på nybygget Älghallen, Kärrnäset, i Ströms socken i norra Jämtland, död 24 december 1886 på Sävsjö sanatorium av tuberkulos, var en svensk författare och folkbildare.
 
Strömsunds gymnasieskola Hjalmar Strömerskolan uppkallades efter honom år 1967. I Strömsunds kommuns centralbibliotek i Strömsund finns en herm av Hjalmar Strömer, skapad av skulptören Olof Hjort.

 

Image

Edehärbret
Stod ursprungligen på ett arrendeboställe under kronan, ett torpställe på Storön i Ede, Hammerdal flyttades till hembygdsgården 1957.


 

Image
Image
Foto: Maria Halvarsson Hoffman
 

Smedjan
En gårdssmedja från hemmanet Fiskarnäset i Öjarn som byggdes på 1870-talet. Den flyttades till hembygdsgården 1959.


 

Image
Image
Foto: Maria Halvarsson Hoffman
 

Timmerkojan
Uppfördes 1987 av kursdeltagare i knuttimring. Kojan som rymmer tjugo timmerhuggare vill visa, hur skogsarbetare bodde under de första skogsavverkningarnas tid i mitten av 1850-talet och sedan mer eller mindre oförändrat i nästan hundra år framåt i tiden. I mitten finns en stor eldstad, kojan går att hyra och är populär när man vill värma sig,
steka kolbullar eller grilla en korv. 


Image

Jätten Jorm
Den 26 september 1974 avtäcktes betongjätten inspirerad från filmen "Dunerklumpen" av Beppe Wolgers och filmtecknaren Per Åhlin. Samma kväll gick världspremiären på filmen av stapeln på Sagabiografen här i Strömsund.

Jätten är 7 m hög, väger ca. 25 ton och kostade 1 krona per kilo att tillverka. Statyn är ihopfogad på plats av en meter höga betongringar.  Jätten Jorm är tillverkad av Strömsunds cement och betong (nuvarande Attacus Betonghus AB ).  

Under sommaren kan man höra hela historien om "Dunderklumpen" från Jätten Jorm.

Image

 

Foto från invigningsdagen 1974


 

Image
Image
Foto: Maria Halvarsson Hoffman
 

Fäbodstuga
Från Markusbodarna vid Lill-Allvattnet flyttades ner till hembygdsgården 1959. 


 

Image

Bakstugan
Uppfördes 1995, medlemmar i hembygdsföreningen har möjlighet att hyra den året om.
Den är väldigt populär, speciellt till jul då det börjar bakas tunnbröd tidigt på hösten.


 

Image

Kärrnäslogen
Är den enda återstående byggnaden av gården Kärrgärde, byggd 1796 och riven 1946. Osäkert vilket år den uppfördes på Hembygdsgården.


 

Image

Hössjöbergs härbret
Har stått på den bolagsgård som arrendatorparet Gulbrandsen brukad åren 1880-1925. Härbret sattes upp på hembygdsgården 1996.


 

Image
Image

 

 
 

Fäbodstugan från Strand
Kommer från fastigheten Västgården i Strand och skänktes med alla sina inventarier till hembygdsföreningen av Birgitta Palm-Mårtensson 1995 och uppfördes året därpå. 

Image
 
Image

 

Lars-Teodorstugan
Skidlegendens stuga som låg i Alavattnet.

Image
Image

Lars Theodor Jonsson
Jonsson, som hade sydsamiskt ursprung, följde sina renskötande föräldrar i norra Jämtlands fjällområde. De blev så småningom mer bofasta i byn Strand nära Strömsund, och Lars Theodor Jonsson arbetade bland annat som renskötare, skomakare och hästgetare.

Han tävlade under sina aktiva år för IFK Strömsund, Tunadal, Väja-Dynäs och Ragunda IF, samt deltog vid olympiska vinterspelen 1928. Hans största framgång var vid VM 1934 i Sollefteå där han var med i det svenska stafettlag som blev bronsmedaljörer på 4 x 10 kilometer.

Han vann även SM åren 1933 (15 km) och 1935 (30 km).

Från slutet av 1940-talet bodde han i en enslig skogskoja vid Lill-Allvattnet norr om Strömsund, men flyttade slutligen år 1991 in till äldreboende i Strömsund. Hans koja finns bevarad, och har flyttats in till hembygdsgården i Strömsund där besökarna numera kan se en utställning om hans liv.

Han medverkade i flera TV-dokumentärer samt år 1988 i filmen De sista skidåkarna av Jonas Sima och Erik Eriksson.

Här finns en film med Lars T Jonsson, ca 40 min
 

I utställningshallen kan man idag beskåda en del av Lars T Jonssons prissamling.


 

Image
Image

 

Foderladan
Timrades redan 1816 på Storbrännbodarna för hästfoder men flyttades senare till Muråsfäbodarna för att tjäna som ströhus. 1959 flyttades den till hembygdsgården.

Foderladan används idag som "Lekfjös" för våra yngre besökare.

Image


 

Image
Foto: Matilda Fängströn Holter

Rökbastun
Har stått i Tullingsås och uppfördes på hembygdsgården 1993. I en rökbastu röker man bl.a. kött och fisk, en gammal konserverings metod.


 

 

Image
 
 

 

Image
Image

ImageImage

 Samiska vistet
Det samiska vistet började byggas sommaren 2016 genom en sydsamisk språk- och kåtabyggnadskurs genomförd genom projektet Mötesplats Strömsund – hembygdsgården 2020 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Strömsunds kommun.

Njalla - Samisk förrådsbod
Under sommaren 2021 har torvkåtan fått sällskap av en njalla, en samisk förrådsbod. Njallan står på en stock och har en ”stege” som är gjord av en trästock med utsågade trappsteg.

– Traditionellt ska stegen kunna plockas undan när ingen bor i vistet, men vid hembygdsgården så är den fastsatt och det finns också räcken på varje sida så att det går att hålla i sig i om någon vill gå upp, säger kommunens samiska samordnare Aanna Johansson Larsson.


Mer information


 

 

 

 

 

Förening:

Ströms Hembygdsförening

Skapad av: Kicki Thorpemo (2019-02-18 14:09:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna T Gillgren (2022-06-20 13:19:01) Kontakta föreningen