Image


För att säkerställa att vårt kulturarv överlever för framtida generationer är det viktigt att engagera samhället. Lokala gemenskaper kan arbeta tillsammans för att bevara och restaurera gamla byggnader, samla in och arkivera berättelser från äldre generationer, och främja traditionellt hantverk och konstformer. Genom att skapa evenemang och aktiviteter som hyllar vår hembygd och kulturarv kan vi också väcka intresse och stolthet för vår gemensamma historia.

Kulturarvet är en resurs som berikar våra liv och ger oss en starkare förståelse för våra rötter. Genom att vårda och bevara det ger vi kommande generationer möjligheten att fortsätta bygga på den berättelse som vi är en del av idag. Det är vår gemensamma uppgift och ansvar att vara förvaltare av vårt kulturarv och säkerställa att dess rika arv lever vidare.

Från oss alla, till er alla en riktigt God jul och Gott nytt år!

 


Förening:

Ströms Hembygdsförening

Skapad av: Anna T Gillgren (2023-12-18 18:04:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna T Gillgren (2023-12-21 15:57:58) Kontakta föreningen