Minnesfond

Ge en minnesgåva
Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående. Din gåva bidrar också till hembygdsföreningens fortsatta arbete.

Vi skriver ut ett minnesblad och skickar. För att skänka en minnesgåva behöver du lämna följande uppgifter:

– Namnet på den du vill hedra
– Namn och adress till mottagaren.
– Märk inbetalningen ”Minnesfond” och ditt namn

Strömsunds Hembygdsförening, Bankgiro 5452-5803

Har du några funderingar, kontakta kansliet 0670-61 12 32
Hembygdsföreningen tar inte ut någon avgift, dock måste gåvan vara minst 50kr.