Utställningshallen

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

Byggnaden uppfördes 1914 som kvarn för malning av täljsten till talkmjöl, som används vid papp- och papperstillverkning och inom gummiindustrin. Till kvarnen hörde en lång magasinsbyggnad med välvt tak, till vilken ett decauvillespår gick från lastbryggan i det intilliggande vattnet.

Vid bryggan lade pråmarna till med täljsten från brott uppe i Frostviken. I slutet av 1940-talet upphörde täljstensmalningen och fabriken såldes.