Tant Annys hus

I tingshusparken i Strömsund ligger Tant Annys hus. Huset ägs av Ströms Hembygdsförening och arrenderas av föreningen Tant Annys Hus, som planerar att bedriva olika typer av barnverksamhet i huset.

Huset byggdes 1875 som bostad för familjen August och Johanna Ingelman. För uppförandet av fastigheten svarade August Ingelmans far, länsman Johan Anders Ingelman, som då var chef för fängelset i Östersund, och snickarmästaren Anders Gustaf Norman från Östersund som etablerade sig i Bredgård, och vars dotter Johanna gifte sig med August Ingelman. August och Johanna drev järn- och redskapshandel i Bredgård.

Här såldes bland annat slipstenar och dynamit som levererades av Ingelmans vän rådmannen, grosshandlaren, importören och bankmannen Robert Fresk i Östersund. I sitt magasin på Virgokajen tog August också emot varor som kom med båt på Ströms Vattudal för vidare befordran. Den första tiden skedde transporterna med ångfartyget Ströms Vattudal och senare med ångfartyget Virgo under befäl av svågern kapten Anders Gustav Rosberg.

Dottern Anny Ingelman bodde i huset under hela sitt verksamma liv. Under många år från 1890-talet och framåt drev Johanna och Anny Ingelman natthärbärge och matservering i huset. 1905 föddes Annys dotter Ester som senare gifte sig med guldsmeden Sigge Sunding i Strömsund. Johanna Ingelman dog 1923. Tant Anny bebodde huset fram till 1960-talet.
I augusti 2006 arrangerade föreningen Tant Annys hus ett möte på gårdstunet och inne i huset för att presentera föreningens framtidsvisioner. Inbjudna var August Ingelmans sonson författaren Göte Ingelman, Bålsta och Anny Ingelmans dotterdotter Anny-Märit Westman, Lindesberg. Göte Ingelman berättade om husets och släktens historia och Anny-Märit Westman delgav föreningens styrelse detaljerad upplysning om husets interiör och tidstypiska möblering från tiden när Tant Anny bodde där.