Storstugan

På portalens överstycke står årtalet 1837, det år den 17 m långa och 7 m breda liggtimrade parstugan byggdes på ”Nolatgården” på ”Öjudden” i Vedjeön. Nu kunde de som under årets alla tider kom farande efter Ströms Vattudal vara säkra på att få tak över huvudet i den ståtliga Storstugan, som var synlig lång väg på sin plats på udden. År 1954 köpte Hembygdsföreningen byggnaden med inventarier av makarna Hildur och Johan Wikström för 3000 kronor och lät uppföra den 1957 på den nyanlagda hembygdsgården.

Rumsindelningen på de båda planen är helt oförändrad. Rummet till höger på nedre botten var köket, där det vid flyttningen hit fanns en liten sovkammare i det sydvästra hörnet och ett skafferi i hörnet mitt emot. ”Lillkammaren” kallades det lilla rummet mellan köket och salen till vänster, som på Vedjeön p.g.a. sin placering kallades ”västerstugan”. Den inreddes i slutet av 1920-talet till en liten lanthandel med ett av husets slagbord som affärsdisk. Butiken upphörde efter 13 års verksamhet.

Rummet till vänster en trappa upp var ett inrett och möblerat finrum, mellanrummet var ”pigkammaren” och det stora rummet till höger var oinrett och användes som förvaringsutrymme för kläder och tunnbröd. Där torkades också det tröskade kornet.

Idag används Storstugan till öppen förskola under sommaren