Sockenskrivarstugan

Anders AndreéFotograf: Anders Andreé

Sockenskrivarstugan ligger strax till vänster efter huvudentrén. Det är en ryggåsstuga från första hälften av 1700-talet och torde därmed vara samhällets äldsta hus. Det var en slags föregångare till vårt kommunkontor och även boställe för sockenskrivaren och hans oftast stora familj.

Byggnaden låg ursprungligen på området för Televerkets byggnad bakom Grand Hotell. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen skänkte huset till Ströms Hembygdsförening 1931 och det placerades som första gård i Gärde. År 1981 flyttades sockenskrivarestugan till sin nuvarande plats, och bakugnen återuppbyggdes.

Stugan kom sedan att användas som bakstuga till 1995, då den nya bakstugan togs i bruk. Sockenskrivarestugan har idag efter uppstädning och möblering återfått något av sin ursprungliga identitet som sockenskrivarens bostad och arbetsplats.